Cursus Stedelijk water geactualiseerd

E-waternieuws artikel: Cursus Stedelijk Water geactualiseerd

Neem contact op met ons

Goed waterbeheer is essentieel voor de leefomgeving. We hebben daarom hoge prioriteit gegeven aan het actualiseren van de cursus Stedelijk Water. Een paar jaar geleden waren de Wet gemeentelijke watertaken en de implementatie van de Kaderrichtlijn water nog belangrijke onderwerpen bij het beleid voor stedelijk water. Dit jaar behandelt de docent de nieuwe Omgevingswet en het gebruik van beleidsinstrumenten tijdens deze cursus.

Nieuwe uitdagingen zoals extreme neerslag en droogte stellen nieuwe eisen aan de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Dit geldt ook voor het particulier terrein. Wat zijn eigenlijk de regels? Wat is ‘goed beheer'? Welke oplossingen dragen écht bij aan een betere waterhuishouding? Het gaat daarbij niet alleen over maatregelen onder de grond (riolering, drainage) en het oppervlaktewater. Maar ook over het inrichten van de buitenruimte. Hoe stel je samen de effectiviteit van maatregelen vast? Welke rol speelt duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit?

Kortom, heel veel vragen. Heb jij al antwoord op deze vragen? In de cursus Stedelijk Water behandelen we deze vragen. De cursus gaat gegarandeerd van start op dinsdag 17 mei in Utrecht. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Schrijf je daarom meteen in via onze website.

Eerst meer informatie? Neem dan contact op met Ronald Hoorman.

Stedelijk water_364