Jaarverslag 2015

E-waternieuws artikel: Jaarverslag 2015

Neem contact op met ons

Wateropleidingen heeft haar jaarverslag over 2015 uitgebracht. 
Het verslag is verdeeld over vijf onderwerpen: het strategisch kader met jaarplan 2015, World Water Academy, Wateropleidingen praktijkgerichter, de kwaliteit voor de klant en de organisatie van Wateropleidingen.

Er is het afgelopen jaar veel gebeurd. De export van kennis stond centraal. Het delen van kennis en ervaring door waterprofessionals kent geen grenzen. World Water Academy realiseerde dit jaar in Zuid-Afrika, Indonesië en (Oost)Europa projecten. En dit jaar is onze Zuid-Afrikaanse organisatie AquaDactics opgericht.

Uit klant- en docenttevredenheidsonderzoeken bleek dat de professional de praktijk zoveel mogelijk centraal wil zien tijdens een opleiding. De aandacht voor praktijkgerichtheid hebben we verstevigd. We pasten de ‘Visie op leren' aan naar de behoefte van de waterprofessional. De ‘Praktijktool' om praktijkgerichtheid in elke opleiding te verweven is getest. We zetten deze tool nu ook in bij nieuwe ontwikkelingen en tijdens in company trainingen.

Naast cursisten stonden ook de leidinggevenden centraal. We organiseerden ‘Meet de manager' bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten informeerden we leidinggevenden over de opleiding en coaching van hun werknemers tijdens de opleiding.

Voor de nieuwe opleiding Dijktechniek (20 dagen) is een Raad van Advies aangesteld onder leiding van Hans Oosters, dijkgraaf Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard. Na een succesvol ontwikkeltraject start de opleiding met een complete groep begin 2016.

Het nieuwe concept: ‘Waterkennis op peil' bestaat uit een serie actualiteiten voor (oud) cursisten in verschillende vormen (cursus, e-learning en gluren bij de buren).

Het op peil houden van bestaande opleidingen vraagt om regelmatige actualisering. In 2015 actualiseerden we de opleidingen en cursussen:

  • Hogere drinkwater opleiding module 1 en 2
  • Projectleiding uitvoering beheer en distributie
  • Integraal waterbeheer module 3
  • Grondwateroverlast
  • Visuele Inspectie van Waterkeringen

Digitalisering is niet meer weg te denken binnen ons aanbod. We ontwikkelden het afgelopen jaar nieuwe e-learning cursussen, zoals De Taal van de Waterkering en Scheikunde. Met deze ervaring ontwikkelen we ook op verzoek e-learning cursussen.

Wil je meer lezen over de activiteiten van Wateropleidingen in 2015? Lees het hele jaarverslag op de website.

Wateropleidingen jaarverslag 2015

Ik heb ervaren dat Wateropleidingen de afgelopen jaren een grote stap heeft gemaakt richting klantgerichtheid en daardoor beter aansluit bij ontwikkelingen bij organisaties in de markt.

Deelnemer klanttevredenheidsonderzoek