Mee op veldexcursie Geohydrologie

E-waternieuws artikel: Mee op veldexcursie Geohydrologie

Neem contact op met ons

Afgelopen april heeft onze collega Merel de Kuijer (medewerker opleidingen) de veldexcursie van de opleiding Geohydrologie bijgewoond.

Deze excursie was voor mij  op meerdere vlakken interessant, ik heb de cursisten en docenten ontmoet, gehoord hoe zij de opleiding en faciliteiten ervaren en kennis gemaakt met de geologische en geohydrologische opbouw van het landschap.

Bij deze excursie gaat het voornamelijk om de Utrechtse Heuvelrug en een aantal gebieden, die ieder met een eigen geohydrologische context, een sterke samenhang hebben met deze stuwwal.

Onder leiding van de docenten Jacques Peerboom en Rob de Groot vertrekken we op 21 april richting Maarseveenseplassen. We brengen een bezoek aan het pompstation Groenekan en de Molenpolder, waar we met behulp van een pH/EC-meter de hoeveelheid kwel en regenwater in het grond- en oppervlakte water meten en een grondmonster steken. Deze acties voeren we op diverse locaties uit. Vervolgens gaan we naar de Bethunepolder en het Natuurgebied Westbroekse Zodden waar we de verschillende kwelsoorten en landbouwwater identificeren, ook doen we het pompstation Beerschoten aan.

Excursie Geohydrologie 2

Na een lunch in het Beauforthuis te Austerlitz vervolgen wij onze weg naar het Valleikanaal /Woudenbergse grift waar we de stijghoogte meten van een artesische bron met behulp van een verlengpijp. Onze volgende stop is de groeve ‘de Zanderij' te Maarn, waar we tot wel 3 meter diep boren in de stuwafzetting.  Helaas hebben we niet alle grondsamenstellingen kunnen vinden, maar al met al lag er na 3 meter boren een mooie variatie.

De dag wordt afgesloten met een mooie route langs de Kromme Rijn en een korte stop aan het Amsterdam Rijnkanaal waar een klein wezeltje ons begroet. Hier wordt nog een laatste keer de pH/EC meter aan het werk gezet om het aanvoerwater te identificeren.

Ik kijk terug op een geslaagde excursie: leerzaam en gezellig. Iedereen heel erg bedankt.

Merel de Kuijer

Excursie Geohydrologie
Excursie Geohydrologie 1
Excursie Geohydrologie 3