Nieuw jaar, nieuwe strategie: Actueel vakmanschap

E-waternieuws artikel: Nieuw jaar, nieuwe strategie: Actueel vakmanschap

Neem contact op met ons

Gelukkig Nieuwjaar! Graag wil ik alle collega’s, relaties en lezers van deze nieuwsbrief mijn beste wensen voor 2017 overbrengen. Pril in het jaar is het ongewis wat 2017 ons zal brengen. Internationaal komen vooral de thema’s veiligheid en duurzaamheid boven drijven. Deze thema’s zijn ook actueel in de watersector en dus ook bij Wateropleidingen. In onze nieuwe Stategie 2017-2020, Actueel vakmanschap, leggen we –natuurlijk- de naduk op de waterprofessionals.  Actueel Vakmanschap verwoordt de kennis en kunde die past bij duurzame inzetbaarheid in een brede en ontwikkelende sector.

Veilig drinkwater en sanitatie voor de mensen, veilig water voor het ecosysteem, veilige dijken zijn onderwerpen die altijd onze aandacht moeten houden. Wij zijn trots dat we met het consortium Wateropleidingen, PAO Techniek en Management en HKV LIJN IN WATER het opleidingsplan voor de nieuwe waterveiligheidsnormering mogen verzorgen. En zo meewerken aan een veilig Nederland in de toekomst.

Duurzame zuivering, hergebruik, innovatieve methoden zijn aanwezig in ons aanbod en wij actualiseren voortdurend. De term duurzaamheid past ook op onze strategie 2020, met de titel Actueel Vakmanschap. In de watersector werken vele gedreven vakmannen en –vrouwen. Zij bezitten vakmanschap, de kennis en kunde om water goed te zuiveren, transporteren, beheren en beheersen. Wateropleidingen streeft ernaar om het vakmanschap een nieuwe invulling, een invulling die past bij toekomstige thema’s van veiligheid en duurzaamheid.

2017, een nieuw jaar met volop leer-en ontwikkelkansen!

Agnes Maenhout
directeur

Wateropleidingen Strategie 2017 - 2020