Henk van Norel en zijn visie rondom water en opleiden

E-waternieuws artikel: Henk van Norel en zijn visie rondom water en opleiden

Neem contact op met ons

Verschillende waterprofessionals hebben in onze nieuwe cursusbrochure hun visie rondom water, kennis en opleiden gegeven:

Kennisuitwisseling tussen werkvelden is een belangrijke aanjager voor innovatie’, Henk van Norel (Specialist Keringen & Veiligheid Waterschap Hunze en Aa's en cursist wateropleidingen)

‘Als hydroloog volgde ik de opleiding dijktechniek. Het is me opgevallen dat er nog veel vooruitgang geboekt kan worden door meer kennis vanuit hydrologie in te zetten bij dijktechniek. In de opleiding dijktechniek vond ik het leerzaam en inspirerend om samen met collega’s van waterschappen, bureaus en aannemers les te krijgen van docenten uit de praktijk. En om onderling als groep kennis uit te wisselen.’

Wil je alle quotes van de waterprofessionals teruglezen en geïnformeerd worden over ons actuele cursusaanbod? Vraag dan nu onze nieuwe cursusbrochure via onze website aan.

Brochure Wateropleidingen-Henk van Norel