Meer kennis over Besluit lozingen buiten inrichtingen

E-waternieuws artikel: Meer kennis over Besluit lozingen buiten inrichtingen

Neem contact op met ons

Martin Bank van Waterschap Vallei en Veluwe neemt het initiatief een cursus te organiseren over het toepassen van het Besluit lozingen buiten inrichtingen (vaste objecten). Hij wil geen cursus met een docent, die alleen vertelt wat zij zelf ook weten. Hij wilt echt in gesprek gaan met een deskundige die door de praktijk gevormd is. Martin heeft daarom aan een aantal collega’s gevraagd om een praktijkcase in te brengen over de toepassing van de wetgeving over gewasbescherming (agrarisch), bronnering, baggeren en vaste objecten (gericht op het amoveren van bruggen). Aan de hand van deze herkenbare praktijk zorgt Wateropleidingen voor een cursus met afwisselende werkvormen, zodat iedereen zijn kennis en vragen kan inbrengen. En een top-begeleider kan natuurlijk niet ontbreken.

Dat is nog eens praktijkgericht werken! Daar doen we het voor.

Meer informatie: Els Vernooij (030) 60 69 421

Meer kennis over Besluit lozingen buiten inrichtingen