E-waternieuws nr. 12, juni 2017

E-waternieuws: e-mail nieuwsbrief van Wateropleidingen, waarin je op de hoogte wordt gehouden van onze water opleidingen.

Neem contact op met ons
Nieuwsbrief header
Elektronische Nieuwsbrief
Jaargang 12 | nummer 12 | juni 2017
Wateropleidingen Jaarverslag 2016 cover

Wateropleidingen Jaarverslag 2016

Het jaar 2016. We kijken terug op een jaar vol beweging en ontwikkeling. Het jaar waarin we laten zien dat we dé partner in waterkennis zijn. Het betekent een uitgebreide en intensieve samenwerking met de sector. Het bestuur vertegenwoordigt de breedte van de watersector en geeft richting aan onze activiteiten.

Opleiding Integraal waterbeheer start 6 september 2017

Opleiding Integraal waterbeheer start dit najaar

De eerste zomerse dagen van 2017 zijn een feit. Door de klimaatverandering verwachten we dat het aantal zomerse dagen toeneemt. Klinkt leuk, maar hoe reageren watersystemen daarop? Hebben we dan nog voldoende schoon water voor mens en natuur? Ook extremere buien horen bij het nieuwe klimaat.

Brochure Wateropleidingen-Henk van Norel

Henk van Norel en zijn visie rondom water en opleiden

Verschillende waterprofessionals hebben in onze nieuwe cursusbrochure hun visie rondom water, kennis en opleiden gegeven:

Kennisuitwisseling tussen werkvelden is een belangrijke aanjager voor innovatie’, Henk van Norel (Specialist Keringen & Veiligheid Waterschap Hunze en Aa's en cursist wateropleidingen)

Meer kennis over Besluit lozingen buiten inrichtingen

Meer kennis over Besluit lozingen buiten inrichtingen

Martin Bank van Waterschap Vallei en Veluwe neemt het initiatief een cursus te organiseren over het toepassen van het Besluit lozingen buiten inrichtingen (vaste objecten). Hij wil geen cursus met een docent, die alleen vertelt wat zij zelf ook weten...

Dijktechniek_260

Opleiding Dijktechniek klaar voor derde lichting

Nederland staat de komende jaren voor een grote opgave op het gebied van dijkversterkingen. Om te zorgen dat alle dijken aan de nieuwe wettelijke veiligheidsnormeringen voldoen, zijn goed opgeleide mensen nodig met de juiste technische kennis.

Cursuskalender juni - sept 2017

Kijk voor het volledige cursusaanbod op onze website.

Informatie