Wateropleidingen Jaarverslag 2016

E-waternieuws artikel: Wateropleidingen Jaarverslag 2016

Neem contact op met ons

Het jaar 2016. We kijken terug op een jaar vol beweging en ontwikkeling. Het jaar waarin we laten zien dat we dé partner in waterkennis zijn. Het betekent een uitgebreide en intensieve samenwerking met de sector. Het bestuur vertegenwoordigt de breedte van de watersector en geeft richting aan onze activiteiten.

Die samenwerking zorgt ervoor dat ons aanbod uitgebreid en geactualiseerd is. Dat de sector het belangrijk vindt kennis op peil te houden blijkt uit de vele maatwerk opdrachten die we uitvoerden. Een opfriscursus voor drinkwatercontroleurs. Een kennisscan voor Rioned. Een onderzoek naar in- door en uitstroom activiteiten van drinkwaterbedrijven voor het O&O fonds. We leverden de eerste groep geslaagden af van de nieuwe opleiding Dijktechniek. Dijkgraaf Hetty Klavers deelde de diploma’s uit. We sloten 2016 af met het winnen van de tender ‘Opleidingstraject voor de Nieuwe Normering Waterveiligheid’.

Vooruitkijken is iets waar we goed in zijn. Dit jaar formuleerden we een nieuwe strategie voor de komende 3 jaar. Samen met de sector werken we aan actueel vakmanschap voor de toekomst.

De sector kan er op vertrouwen dat wij de juiste waterkennis borgen en op peil houden. Die van cursisten en opdrachtgevers. Dit doen we elke dag met veel passie en enthousiasme.
Wil je meer lezen over de activiteiten van Wateropleidingen in 2016? Lees het hele jaarverslag op onze website.

Agnes Maenhout
Directeur Wateropleidingen

Wateropleidingen Jaarverslag 2016 cover