E-waternieuws nr. 13, juni 2017

E-waternieuws: e-mail nieuwsbrief van Wateropleidingen, waarin je op de hoogte wordt gehouden van onze water opleidingen.

Neem contact op met ons
Nieuwsbrief header
Elektronische Nieuwsbrief
Jaargang 12 | nummer 13 | juni 2017
Wateropleidingen brochure - Gerrit Hiemstra

Gerrit Hiemstra en zijn visie rondom water en opleiden

Verschillende waterprofessionals hebben in onze nieuwe cursusbrochure hun visie rondom water, kennis en opleiden gegeven:

'Het weer is voor waterbeheer een cruciale factor', Gerrit Hiemstra (weerpresentator NOS Journaal en CEO Weather Impact BV)

Opleiding Rioleringstechniek start 27 sept 2017

Rioleringstechniek voor meer inzicht in het rioleringssysteem

Medewerkers beheer Water & Riolering werkzaam bij gemeenten hebben in de loop der jaren een steeds breder takenpakket gekregen. De opleiding Rioleringstechniek van Wateropleidingen sluit hier naadloos op aan. Deze opleiding biedt een actueel overzicht van de rioleringstechniek, met een focus op het operationeel beheer. De opleiding is volledig geactualiseerd en klaar voor een nieuwe uitvoering!

Herziene opleiding Toezicht en Handhaving Water start najaar 2017

Herziene opleiding Toezicht en Handhaving Water start dit najaar

Het wordt voor toezichthouders en handhavers steeds belangrijker dat ze aantoonbaar zijn opgeleid. Ten grondslag hieraan ligt onder andere de toekomstige invoering van de Omgevingswet in 2019 en de vaststelling van de nieuwe kwaliteitscriteria. Om aan deze ontwikkelingen te voldoen herziet Wateropleidingen deze zomer de opleiding Toezicht en Handhaving Water.

Cursusaanbod Implementatie van de Nieuwe Normering Waterveiligheid

Dijktechniek klaar voor derde lichting

Nederland staat de komende jaren voor een grote opgave op het gebied van dijkversterkingen. Om te zorgen dat alle dijken aan de nieuwe wettelijke veiligheidsnormeringen voldoen, zijn goed opgeleide mensen nodig met de juiste technische kennis.

Cursuskalender september 2017

Kijk voor het volledige cursusaanbod op onze website.

Informatie