E-waternieuws nr. 5, maart 2017

E-waternieuws: e-mail nieuwsbrief van Wateropleidingen, waarin je op de hoogte wordt gehouden van onze water opleidingen.

Neem contact op met ons
Nieuwsbrief header
Elektronische Nieuwsbrief
Jaargang 12 | nummer 5 | maart 2017
Marijan Uytewaal-Aarts_cursus Integraal waterbeheer_260

Cursist in the picture

Marijan Uytewaal-Aarts is adviseur monitoring fysisch chemische waterkwaliteit bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Zij volgt de opleiding Integraal waterbeheer.

Je volgt de opleiding ‘Integraal Waterbeheer’ bij Wateropleidingen. Waarom heb je je voor deze opleiding ingeschreven?
Ik werk sinds juni 2016 bij Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. Ik wil graag meer kennis over het waterbeheer van oppervlaktewater en hoe waterkwaliteit en waterkwantiteit hier een rol in spelen.

Saneren met HELKO

Vanaf de werkplek leren voor ‘Saneren met HELKO’

Vrijdag 24 februari 2017 startte bij drinkwaterbedrijf Dunea de tweede HELKO training. Meer dan 30 cursisten van aannemers Van Baarssen en Van Vulpen doen mee aan deze nieuwe cursus.

Wanneer je de HELKO-methode toepast kunnen distributieleidingen vervangen worden zonder dat je noodleidingen aanlegt. Een mooie methode. Want dit zorgt voor minder overlast bij de klant. Het bespaart tijd, geld en materiaal. De HELKO-methode moet zorgvuldig worden toegepast om de waterkwaliteit te borgen.

Cursusaanbod Implementatie van de Nieuwe Normering Waterveiligheid

Cursusaanbod INNW voorjaar 2017

Om de Implementatie van de Nieuwe Normering Waterveiligheid (INNW) goed te laten verlopen, staan er weer diverse cursussen op het programma. Schrijf je nu in voor de Leerlijn Bekledingen (4 en 10 april), de Leerlijn Geotechniek (6, 11, 13 en 18 april) en de Cursus WBI: Assembleren en Rapporteren (11 mei).

Een andere cursus volgen? Kijk op de speciale INNW-opleidingensite voor het gehele aanbod. Heb je vragen of opmerkingen over het opleidingsprogramma of over specifieke cursussen? Stuur een mail naar opleidingen@innw.nl.

Aquavet logo

Save-the-date AQUAVET Infodag

Op donderdag 20 april organiseert Wateropleidingen, in het kader van het AQUAVET project, een infodag over de ontwikkelde training. Het AQUAVET project is een Erasmus+ project gefinancierd vanuit de EU met Spaanse, Britse, Griekse en Nederlandse partners.

Het doel van de training is om loodgieteres en installateurs te trainen in advisering en gebruik van water efficiënte technologieën bij hun werkzaamheden.

KNW Workshop Meet the Mentor 7 april 2017

Waternetwerk workshop 'Meet the Mentor'

Waternetwerk (KNW) start een Mentorprogramma en organiseert op vrijdag 7 april een workshop voor mentoren, in samenwerking met Wateropleidingen en Waternetwerk.

In het kader van het nieuwe KNW Mentorprogramma organiseert KNW een workshop 'Meet the Mentor' voor mentoren. Deze workshop wordt verzorgd door Els Vernooij van Wateropleidingen en Mansi Jasuja van Waternetwerk. Deelname is kosteloos voor KNW-leden.

Cursuskalender maart en april 2017

Kijk voor het volledige cursusaanbod op onze website.

Informatie