“Wat je ’s ochtends leert, breng je ’s middags direct op de dijk in praktijk.”

E-waternieuws artikel: “Wat je ’s ochtends leert, breng je ’s middags direct op de dijk in praktijk.”

Neem contact op met ons

Donderdag 20 april start de opleiding visuele Inspectie Waterkeringen. Aan het woord zijn docenten: Jelle Veldhuisen (Vakspecialist, Hoogheemraadschap Rijnland) en  Wim Cornelisse (Dijkbeheerder Team Peil-, Dijk-, En Vaarwegbeheer, Waterschap Rivierenland).

Wat leer je tijdens deze opleiding? 
Je leert de basisprincipes van de opbouw van de dijk. Hoe een dijk kan bezwijken en hoe je dit in de praktijk buiten vroegtijdig kunt herkennen. Deze kennis heeft één doel; een eenduidige visuele inspectie leren uitvoeren.

Over welke eigenschappen moet je bezitten wil je met succes deze opleiding afronden?
Enthousiasme en interesse over het waterbeheer in Nederland. Ook is het mooi meegenomen als je fysiek in redelijke conditie bent.

Hoe zorg je als docent dat cursisten enthousiast en betrokken bij je lessen blijven?
We zorgen voor een goede afwisseling tussen binnen en buiten. Dit betrekt de groep intensief bij de lesstof en zorgt voor betrokkenheid. We zetten verschillende werkvormen in zodat de les nooit saai wordt. Ons doel is om altijd de koppeling met de praktijk te blijven zoeken.

Wat is volgens jullie het leukste onderdeel van deze opleiding?
Dat we de theorie van de ochtend,  in de middag  direct buiten op de dijk in praktijk brengen. De diversiteit van de groep is vaak heel groot. Van aannemer, het ingenieursbureau tot een waterschapper. Hierdoor is het kennisniveau heel verschillend en daardoor een mooie uitdaging voor ons als docenten. Iemand die nog helemaal geen kennis heeft van waterkeringen kan zich inschrijven,  iemand die 35 jaar op een waterkering heeft gelopen ook.

Wat is de mooiste reactie die je van een cursist kreeg over deze opleiding?
Dat een cursist na de eerste lesdag naar ons toekwam en vertelde dat hij al jaren over de dijk liep, maar niet wist dat er zoveel meer achter zat. Dat hij nu met heel andere ogen naar de dijk kijkt. Daar doen we het voor.

Wat is nu het voordeel van een praktijkexamen?
Door het praktijkexamen merken we dat cursisten veel fanatieker met het middaggedeelte bezig zijn. De praktijk dus. Ze willen echt alles vinden en weten. Een perfecte motivatie. Het leuke is dat er onderling een beetje een wedstrijd ontstaat. Wie vindt de meeste schades?

Een cursist die slaagt voor de opleiding mag zichzelf ‘gediplomeerd inspecteur’ noemen. Welke toekomst zie je voor de cursist?
Met een diploma, toon je aan dat je een dijk op een eenduidige manier kunt inspecteren. Ze weten waar ze naar moeten kijken bij een inspectie. We verwachten door de zorgplicht, dat de meeste dijken in de toekomst door gediplomeerde inspecteurs geïnspecteerd worden.

Iemand twijfelt nog om zich voor de opleiding in te schrijven. Wat zou je tegen hem of haar willen zeggen?
Door het volgen van de opleiding Visuele Inspectie van Waterkeringen ben je zeker breder inzetbaar binnen je werkkring. Dit geldt voor waterschappers en voor aannemers. Wij vinden het heel mooi en verantwoordelijk werk dat je volgens ons tot je pensioen kunt volhouden.

Enthousiast? Schrijf je in en start 20 april
Ben je enthousiast? Schrijf je meteen in via de website en start donderdag 20 april. Heb je toch nog vragen? Stel ze gerust aan Laura Bon (030) 60 69 415. Zij weet alles over de opleiding en helpt je graag verder.

Docenten Visuele inspectie waterkeringen 364