Ecologisch oeverbeheer start 31 mei

E-waternieuws artikel: Ecologisch oeverbeheer start 31 mei

Neem contact op met ons

Kilometers oevers zijn de afgelopen jaren aangelegd om de natuurdoelen en KRW doelen te behalen. Het gewenste resultaat is helaas niet overal behaald. De beheerder is nu aan zet om met beheer en onderhoud alsnog de doelen te behalen. Om dit te kunnen is kennis van de natuurlijke ontwikkeling, de kansen die natuur biedt maar ook de risico’s voor wateroverlast nodig. Succesvolle beheers- en onderhoudsmaatregelen komen uitgebreid aan de orde en je bekijkt ze in het veld. Met de fiets bezoek je diverse projecten om direct diverse stadia van aanleg tot beheer te bekijken in stedelijk als landelijk gebied. Ook bekijk je een  natuurontwikkelingsproject rondom een beekproject in het oosten van het land. De handreiking Natuurlijke oevers van Stowa gebruik je als leidraad.

Wil jij zorgen voor succesvolle ecologische oevers, kom dan naar deze cursus. We starten 31 mei, schrijf je in via onze website!

Ecologisch oeverbeheer 1