Ook de Provincie Zuid-Holland borgt kennis

E-waternieuws artikel: Ook de Provincie zuid-holland borgt kennis

Neem contact op met ons

Binnen de provincie Zuid-Holland zijn sommige specialistische functies in beweging.

Hierdoor verdwijnen opgebouwde kennis en ervaring. Dat is zonde. Daarom is het nuttig om onmisbare en aanwezige kennis regelmatig vast te leggen en beschikbaar te maken voor de organisatie. De provincie Zuid-Holland vroeg ons hierbij te helpen. We hebben de kennis van 5 verschillende medewerkers binnen één team vastgelegd met Kenniskaarten.

Voorbereiding
Eerst bestudeerden we de functieomschrijvingen en diploma’s van de medewerkers. Voor elke medewerker organiseerden we een dag waar we per taak de expliciete en impliciete kennis vastlegden. Halverwege de dag zijn deze taken voorgelegd aan de leidinggevende. Zo borgen we de kennis die relevant is voor de provincie Zuid-Holland.

De resultaten zijn door Wateropleidingen opgeslagen. De leaving expert / single point of knowledge hebben de kenniskaarten gecontroleerd en goedgekeurd. Daarmee zijn de Kenniskaarten beschikbaar en geborgd voor de Provincie Zuid-Holland.

Kenniskaarten helpt (nieuwe) medewerkers en trainees
Door de verschillende kenniskaarten is duidelijk gemaakt welke kennis noodzakelijk is en welke kennis nog verder verdiept kan worden. De provincie Zuid-Holland wil nu vooral de aandacht voor kennisborging vast houden. Binnen het team bespreken wat een passende aanpak van werk is, welke kennis nodig is, wie die kennis bezit en hoe dit gedeeld kan worden. Of zoals Arjan Vermeulen, Hoofd Bureau Beheerstrategie en Beheeradvies, zelf verwoordt ‘zijn, worden en blijven’. De kenniskaarten die nu klaar zijn, gebruikt de provincie nu al bij het inwerken van nieuwe medewerkers en trainees. Het zijn handleidingen naar de belangrijke interne documenten.

Een kenniskaart ook iets voor jouw organisatie?
Met een kenniskaart kun je ook een generiek teamkaart maken. Of een kenniskaart helpt bij het werven en zoeken van interne mentoren. Of bij het organiseren van workshops. En overduidelijk: om je kennis van je organisatie actueel te houden.

Enthousiast?
Wil je meer weten over het borgen van kennis, neem dan contact op met Els Vernooij (030) 60 69 421. Zij weet alles over kenniskaarten en het borgen van kennis.

kenniskaart ewoud