Wil jij ook weten wat effectief stedelijk waterbeheer is?

E-waternieuws artikel: Wil jij ook weten wat effectief stedelijk waterbeheer is?

Neem contact op met ons

Goed waterbeheer is essentieel voor de leefomgeving. Dit beseffen de waterprofessionals bij gemeenten en waterschappen. Maar ook inwoners en bestuurders raken hier steeds meer van doordrongen.

Nieuwe uitdagingen, zoals extreme neerslag en droogte, stellen nieuwe eisen aan de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Dit geldt ook voor het particulier terrein. Wat zijn eigenlijk de regels? Wat is ‘goed beheer'? Welke oplossingen dragen écht bij aan een betere waterhuishouding? Het gaat daarbij niet alleen over maatregelen onder de grond (riolering, drainage) en het oppervlaktewater. Maar ook over het inrichten van de buitenruimte. Hoe weet je of de stedelijk watersystemen gezond zijn? Hoe organiseer je betrokkenheid en welke instrumenten kun je daarbij inzetten?

Kortom, heel veel vragen. Wil jij al antwoord op deze vragen? Kom dan naar de cursus Stedelijk Water. Leer van zes vakspecialisten alles over het kader en de context van stedelijk water, leer rekenen met water en krijg inzicht in de waterkwaliteit. Ga aan de slag met stedelijk water in de praktijk, hoe is het bij bestaande projecten aangepakt? Ook komen de nieuwe Omgevingswet en het gebruik van beleidsinstrumenten tijdens deze cursus aan bod.

De cursus gaat gegarandeerd van start op dinsdag 16 mei in Utrecht. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Mis het niet en schrijf je meteen in via onze website.

Eerst meer informatie? Neem dan contact op met Laura Bon (030) 60 69 415.

Stedelijk water_364