Meet the Mentor

E-waternieuws artikel:Meet the Mentor

Neem contact op met ons

Vorige week vrijdag was het zover: de Meet the Mentor-bijeenkomst in samenwerking met Waternetwerk (KNW) vond plaats bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in Houten. Anne Heins van De Stichtse Rijnlanden was de gastheer van de dag. Een 17-tal geïnteresseerde mentoren volgden de workshop. Het doel van de workshop was om potentiële mentoren bewust te maken van hun talenten, valkuilen en aandacht te geven aan de wensen van een mentee.

Bij Wateropleidingen staat werkplek leren hoog in het vaandel. Meestal als onderdeel van een opleiding om in de praktijk te oefenen met de nieuwe kennis en vaardigheden. Vooral bij onze praktijktrajecten is een goede mentor noodzakelijk.

Mentoren worden breder ingezet binnen een bedrijf. Het doel hiervan is tweeledig:
1.het mentorschap is gericht op het voorkomen van kennisvernietiging binnen organisaties
2. om gebruik te maken van nieuwe kennis van nieuwkomers.

De kern is dat een ervaren ‘senior’ medewerker gekoppeld wordt aan een ‘junior’. Het gaat hierbij vooral om kennis die niet in boeken staat en je niet op school hebt geleerd. Deze kennis gaat niet alleen over vakmanschap, maar ook over professionalisering, innovatie, bestuurlijke sensitiviteit, duurzaamheid of leiderschap. Vooral de dingen die niet theoretisch aangeleerd worden, maar die alleen door te ervaren in de praktijk eigen te maken zijn (tacit knowledge). Ook de mentor leert van de mentee. De mentee brengt naast actuele vakkennis, ook een frisse blik mee. Misschien nog wel belangrijker is dat de mentor leert over zijn eigen leren door de vragen die de mentee hem stelt. Door deze interactie wordt de mentor zich bewust van zijn eigen kennis en ervaring en gedwongen te verklaren waarom en hoe hij iets heeft gedaan. In dit proces wordt impliciete kennis expliciet gemaakt.

Het mentorschap wordt vaak vergeleken met het gilde leren. Lid worden van een gilde was niet eenvoudig. Een gilde maakte prijs- en kwaliteitsafspraken, maar zorgde ook voor je pensioen. Je moest beginnen als leerling, daarna werd je gezel en kreeg je salaris. Pas na je meesterproef werd je meester en mocht je een zaak beginnen.

Waarom is dit principe juist nu zo belangrijk?
We zien drie ontwikkelingen die er voor zorgen dat het mentorschap volop in de belangstelling staat:

  1. De komende 5 jaar vindt er een uitstroom van honderdduizenden babyboomers plaats. Aan de andere kant is er een instroom van slechts 450.000 nieuwe generatie medewerkers. Het wordt steeds moeilijker jongeren voor 'water' functies te interesseren. Steeds meer bedrijven zien zich genoodzaakt zelf mensen op te leiden omdat ervaren mensen moeilijk te vinden zijn. Hier sluit Wateropleidingen op aan door nieuwe opleidingen te maken. Momenteel maken we drie opleidingen met een mentorcomponent: Datamanagement, Toezicht-Handhaving-Water en Onderhoud voor Productiemedewerkers.
  2. Het is niet voor niets dat Nederland investeert in de kenniseconomie. We zien dan ook dat het bedrijfsleven enorm investeert in de kwaliteit van het personeel. Hierbij is het opvallend dat er steeds meer een verschuiving van extern naar intern leren plaatsvindt. Het 70-20-10 leermodel draagt hieraan bij en geeft aan, dat een sterker leerresultaat optreedt wanneer iemand ervaart in de praktijk dan wanneer iemand leert in een gesimuleerde situatie.
  3. De verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar geeft de mogelijkheid een actief beleid te voeren op het voorkomen van kennisuitstroom. Mentortrajecten zijn een goed middel om de loopbaan van ‘ouderen’ een zinvolle invulling te geven waardoor zij gemotiveerde medewerkers blijven. Door de interne experts op een actieve manier in te zetten bij het overdragen van waardevolle kennis en ervaringen aan minder ervaren medewerkers blijft deze behouden als de senior de organisatie heeft verlaten.

KNW gaat tijdens grote congressen mentoren en mentees met elkaar in contact te brengen. Wateropleidingen heeft een Netwerk Mentoren en een Training voor mentoren ontwikkeld. Voor iedereen beschikbaar: zo houden we samen de kennis op peil!

Wil je meer over onze mentor programma’s weten, neem contact op met Els Vernooij (030) 60 69 421.

Meet the mentor 7 april 2017