Rioned draagt de inspectiecursussen over aan Wateropleidingen

E-waternieuws artikel: Rioned draagt de inspectiecursussen over aan Wateropleidingen

Neem contact op met ons

Rioned verzorgt sinds vele jaren twee inspectiecursussen over riolering. De cursus Visuele inspectie voor inspecteurs (gericht op rioolinspecteurs) en Visuele inspectie voor beheerders (gericht op rioolbeheerders en de opdrachtgevers van inspectieklussen). Daarnaast is er een cursus over de beoordeling van riolering: wat doe je met de inspectiegegevens?

In de zomer van 2017 zal Rioned deze cursussen in goed overleg aan Wateropleidingen overdragen. Vanaf het najaar 2017 kan je voor alle drie de cursussen bij Wateropleidingen terecht. Om deze cursussen goed aan te bieden, heeft Wateropleidingen direct contact gezocht met de 2 sectorverenigingen in dit werkveld: de Nederlandse vereniging voor sleufloze technieken (NSTT) en de Vereniging van afvalbedrijven (VA).

Ook maken wij meteen van deze gelegenheid gebruik om de cursus Visuele inspectie te uniformeren met de Vlaamse cursus. Tot op heden geeft het Rioned certificaat (vanuit de bestekken) niet het recht om inspectie-werkzaamheden in Vlaanderen uit te voeren en omgekeerd. Dat is geen efficiënte situatie. In samenwerking met de Vlaamse tegenhanger van Rioned, Vlario, zullen wij deze situatie verbeteren.

Houd voor meer informatie onze website in de gaten of neem contact op met Ronald Hoorman (030) 60 69 404.

Rioolbuis met rommel op bodem