E-Waterspecial, 25 juli 2013

E-waterspecial: e-mail nieuwsbrief special van Wateropleidingen, waarin u op de hoogte wordt gehouden van onze water opleidingen.

Neem contact op met ons
Header E-Waterspecial
Electronische Nieuwsbrief
Wateropleidingen Zomerspecial, juli 2013

Het is zover, het is zomer! Vakantieplannen maken, leuke dingen doen, afstand nemen van het werk, heerlijk weer, genieten van water. De zomer is bij uitstek dé periode om inspiratie op te doen, uit te rusten en plannen te maken voor het najaar. Juist in deze economisch onzekere tijden is groei en vooruitgang van groot belang. Een stabiele groep goed opgeleide werknemers is de basis voor een gezonde organisatie. Maar ook voor persoonlijke ontwikkeling en positie op de arbeidsmarkt is het voor elke werknemer belangrijk om te investeren in een solide opleiding. Onderscheid je van de rest en investeer in jezelf en daarmee in de toekomst van de watersector. Geniet de komende weken van de zon, het water en de vakantie. Doe inspiratie op en maak een plan voor het najaar om kennis te vergaren, te bouwen en te versterken.

Waterveiligheid, zandzakken voor deur

Veilig leven met water – hoe houden we droge voeten?

Ook de afgelopen weken is het water in Nederland en in de landen om ons heen continu in het nieuws. Door het prachtige weer ligt de zorg nu bij het voorkomen van droogte. Pas geleden stond alles nog in het teken van de hoge waterstanden, zoals in Duitsland. Binnen het vakgebied Waterveiligheid van Wateropleidingen staan in verschillende opleidingen en cursussen de waterkeringen centraal. Hoe geven we het water meer ruimte? Tijdens de opleiding Basiskennis Waterkeringen bezoeken we het project Ruimte voor de Waal Nijmegen. Aan de cursus Visuele Inspectie Waterkeringen is per heden een praktijkexamen gekoppeld voor inspecteurs. Zo gaan de cursisten direct met de nieuw opgedane kennis aan de slag.

Bekijk het gehele cursusaanbod Waterveiligheid.

Riolering en stedelijk water, rioleringsbuizen in winkelstraat

Rioleringsbeheer – balans tussen goed ontwerp, beheer en kosten

In deze tijd is het voor gemeenten en adviesbureaus een uitdaging om te zorgen voor een goed rioleringsstelsel tegen lage kosten. Gemeenten willen de belastingen voor inwoners laag houden terwijl de kosten aan het bestaande rioolstelsel eerder stijgen dan dalen. Om de juiste beslissingen te nemen, is vakkennis van groot belang. Goed opgeleide medewerkers zijn bij alle betrokken partijen onmisbaar. Om tot een effectief rioleringsbeheer te komen, is een doordacht ontwerp het begin. De Basisopleiding Riolering speelt hier op in en de ervaren docenten behandelen op strategisch niveau ontwerp tot doelmatig beheer. Bij de opleiding Rioleringstechniek laten de docenten zien hoe met minimale kosten een optimaal resultaat bereikt wordt. Op operationeel niveau behandelen zij het rioleringsbeheer.

Bekijk het gehele cursusaanbod Riolering & Stedelijk water.

Afvalwaterzuivering eenden op rand van Nabezinkbassin

Wateropleidingen moderniseert alle zuiveringsopleidingen - actualiteit staat voorop!

De wereld van de zuivering staat niet stil. De opkomst van de Nereda, nieuwe ontwikkelingen, veranderende wetgeving en samenwerking binnen de waterketen, hebben tot een herziening van alle zuiveringsopleidingen geleid. Met geactualiseerd lesmateriaal, activerende werkvormen, relevante filmpjes en een voorbereidende opdracht sluiten de opleidingen nog beter aan bij de praktijk. Door de functieomschrijvingen van verschillende waterschappen naast elkaar te leggen is opnieuw vastgesteld voor welke doelgroepen de verschillende opleidingen zijn. Hierdoor kan de opgedane kennis nog beter toegepast worden in de dagelijkse praktijk. Naast de vier zuiveringsopleidingen TAZ, UTAZ, HTAZ en N&P start dit najaar ook de nieuwe cursus Beter Zuiveren door Kostenbeheersing. Juist nu met de bezuinigingsmaatregelen die bij veel rwzi's spelen, is deze cursus voor een grote groep interessant.

Bekijk het gehele cursusaanbod Waterzuivering.

Vergunningen en handhaving, rijkswaterstaat nautisch toezicht

Vergunningen verlenen en handhaven – samen leven met water

Sinds de invoering van de Waterwet is het belang van handhaving van de keur voor de waterschappen toegenomen. Tevens is de relevante wet- en regelgeving na de invoering van de Waterwet ingrijpend gewijzigd. Om deze redenen is de cursus Handhaving van de Keurherzien. Een andere tak binnen de handhaving, is de handhaving van grondwateronttrekkingen. Om de kennis van het handhaven bij grondwateronttrekkingen in de praktijk te toetsen, is aan de cursus Handhaving Grondwateronttrekkingen een extra praktijkdag toegevoegd. Tijdens deze praktijkdag bezoeken de cursisten met de docenten een bouwlocatie en beoordelen zij de bijbehorende vergunning. Direct de lesstof toepassen in de praktijk! Uitwisselen van gedachten en ervaringen tussen docenten en cursisten staat hierbij centraal. In de opleiding Leidingen in Waterstaatswerken gaat het om het opstellen van eenvoudige vergunningen met bijhorende vergunnings-voorschriften. Uiteraard is de inhoud van de opleiding afgestemd op de nieuwe NEN 3650 serie.

Bekijk het gehele cursusaanbod Vergunningen & handhaving.

Interesse?

Meer willen weten over ons cursusaanbod, in company aanvraag of advies op maat, neem dan gerust contact met ons op (030) 60 69 400 of info@wateropleidingen.nl.

Het team van Wateropleidingen wenst iedereen een zonnige en ontspannen zomer toe!

Informatie