Rekenen aan waterstromen

E-waternieuws item: Rekenen aan waterstromen

Neem contact op met ons

Om er achter te komen of bepaalde ingrepen aan het watersysteem haalbaar zijn, voert het waterschap hydrologische en hydraulische berekeningen uit. Voor het maken van deze berekeningen schakelen zij vaak de hulp in van ingenieursbureaus. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het bepalen van de afmetingen van watergangen, stuwen, duikers of de te verwachten waterafvoer. Veel van deze berekeningen zijn heel goed zelf door het waterschap uit te voeren. Hierdoor krijgt het waterschap een breder inzicht en kunnen zij de situatie vooraf goed in schatten. Tijdens de drie daagse cursus Hydraulisch en hydrologisch rekenen oefenen de deelnemers met het rekenen aan verschillende praktijksituaties. Ook kunnen deelnemers eigen casussen meenemen naar de les. Voor de meest voorkomende berekeningen zijn Excel-spreadsheets beschikbaar.

Ook aan de slag met eigen rekenvoorbeelden uit de praktijk? Pak dan je laptop of tablet, meld je aan en neem deze mee naar de les. Vragen? Neem contact op met Gijs Koning (06) 57 57 3313.

Duiker in sloot