Dé opleiding voor kennis van waterkeringen opnieuw enthousiast afgerond!

E-waternieuws item: Dé opleiding voor kennis van waterkeringen opnieuw enthousiast afgerond!

Neem contact op met ons

Eind november  is de vijfdaagse opleiding Basiskennis Waterkeringen afgesloten met presentaties van goede adviesrapporten over het versterken van een waterkering in een rivierengebied, polder of kust. De deelnemers waren erg enthousiast over de opbouw van de opleiding. Vooral de excursie naar de Dijkteruglegging Lent in het Waalspronggebied bij Nijmegen was favoriet. Hier zag iedereen met eigen ogen hoe de gemeente Nijmegen werkt aan de uitvoering van een ‘Ruimte voor de rivier' project. Vooral de manier waarop de gemeente dit project  aangrijpt om het gebied echt te versterken sprak de deelnemers aan.

De beweegredenen voor het volgen van de opleiding en de achtergrond van de deelnemers waren zeer divers. Van ervaren gebiedsbeheerders en projectleiders tot beginnende handhavers en vergunningverleners, allemaal volgden zij de lessen om hun basiskennis van waterkeringen te verhogen.

De waterschappen staan voor een goede uitvoering van het nieuwe Hoogwaterbeschermingsplan (HWBP)en dus is kennis over waterkeringen essentieel. De opleiding Basiskennis Waterkeringen biedt een goede basis. In 2014 verzorgt Wateropleidingen de opleiding opnieuw.

Deelnemers van Basiskennis waterkeringen bekijken de zandsuppletie langs de kust