Als een vis in het water

E-waterneiuws item: Als een vis in het water

Neem contact op met ons

Ieder voorjaar trekken vissen massaal naar stroomopwaarts gelegen paaigronden. Tijdens deze tocht komen ze niet passeerbare obstakels tegen, bijvoorbeeld in de vorm van stuwen en gemalen. Het waterschap legt vispassages aan om deze knelpunten op te lossen. Uit onderzoek naar de werking van vispassages blijkt dat deze niet altijd het gewenste resultaat opleveren. Om meer specifiek inzicht te krijgen in de werking van de verschillende voorzieningen is er de tweedaagse cursus Succesfactoren bij vispassages. Tijdens deze cursus worden verschillende ontwerpen van migratievoorzieningen besproken. Hierdoor leer je ‘als een vis te denken' en zelf de knelpunten te herkennen, waardoor je een goed advies kunt uitbrengen over de keuze van of aanpassingen aan een vismigratiesysteem.

Interesse in vispassages? Meld u dan aan via onze website of neem contact op met Gijs Koning (06) 57 57 3313.

Een monitoringsfuik wordt geïnspecteerd om de werking van deze vispassage te inspecteren