Beter zuiveren door kostenbeheersing is een succes!

E-waternieuws item: Beter zuiveren door kostenbeheersing is een succes!

Neem contact op met ons

In het afgelopen jaar ontwikkelde Wateropleidingen de cursus Beter zuiveren door Kostenbeheersing. Het doel van deze cursus is medewerkers van een afvalwaterzuivering laten inzien welke invloed zij hebben op de kosten. Op de eerste cursusdag maakt de docent de deelnemers bewust van alle kosten op een zuivering. Vervolgens gaan de deelnemers in groepen een kostenbesparing uitwerken voor hun eigen zuivering. Op de tweede en tevens ook laatste cursusochtend presenteren de groepen de besparingsvoorstellen .

Docent Jack Jonk is erg tevreden over de cursus: "Het is mooi om te zien dat iedereen in twee dagen groeit in het bewust zijn van de kosten. Dit is voor iedereen die op een zuivering werkt erg belangrijk, omdat steeds kritischer op de kosten gelet moet worden".
In november vond de cursus tweemaal plaats. In company voor Hoogheemraadschap Schieland & de Krimpenerwaard en de omliggende waterschappen en één keer als open cursus voor de medewerkers van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

De cursus is beide keren goed ontvangen, zowel door de deelnemers als de leidinggevenden. Alle deelnemers presenteerden goede verbetervoorstellen. Met een mooi resultaat; de mogelijke besparingen liepen op tot maximaal €600.000 in 5 jaar. Met een aantal voorstellen gaan de waterschappen gelijk aan de slag. Voor hen heeft deze cursus zichzelf nu al terugverdiend. Peter Knaapen (afdelingshoofd Zuiveren, Hoogheemraadschap van Rijnland) blikt terug: "Deze cursus brengt veel meer dan inzicht in kosten; de cursus geeft met name ook inzicht  in de centrale rol van de beheerder in het beheersen van kosten voor het zuiveringssysteem. De beheerder heeft namelijk veel inzicht in de samenhang tussen onderdelen en activiteiten; vanuit dat inzicht kan hij een wezenlijke bijdrage leveren aan kostenbeheersing."

Reacties van de deelnemers: "Het is een korte en krachtige cursus, met een heldere uitleg en veel ruimte voor eigen inbreng en discussie", "communiceren met andere functiegroepen over kosten heeft zeker een toegevoegde waarde" en "cursussen als deze zijn voor mij de kers op de taart".

De positieve ervaringen zijn in balans met evaluatieresultaten (zie tabel hieronder, scores zijn gemeten op schaal van 1-5).

Indruk totale cursus

4,00

Inhoud

4,25

Praktijkgericht

4,38

Toepasbaar

4,50

Actualiteit

4,63

Docent

4,88

Wilt u ook op uw zuivering kosten besparen? Train uw medewerkers bij Wateropleidingen! Neem contact op met Petra Barte (06) 20 30 2078 voor meer informatie.

Start cursus Beter zuiveren door Kostenbeheersing-Senior procesvoerders van Rijnland