Opleiding afvalwaterzuivering volledig herzien

E-waternieuws item: Opleiding afvalwaterzuivering volledig herzien

Neem contact op met ons

In september zijn de opleidingen Techniek Afvalwaterzuivering (TAZ) en Uitgebreide Techniek Afvalwaterzuivering (UTAZ) van start gegaan. In oktober volgde de Hogere Techniek Afvalwaterzuivering (HTAZ) en in november is ook Stikstof en Fosforverwijdering (N&P) gestart. Allen in een vernieuwde vorm!

Een uitdagend traject voor Wateropleidingen, een herziening van alle opleidingen binnen één vakgebied tegelijkertijd is ingrijpend en complex. Niet alleen het lesboek, maar ook de Digitale Wateropleidingen (DWO), de voorbereidende opdrachten, de presentaties voor de lesavonden, de oefenvragen en ook de formulebladen en proeftentamens en alle tentamens passen we aan.

Dit vraagt om een goede planning. Het lesmateriaal voor module 1 van de TAZ is in twee delen uitgedeeld, van de UTAZ zelfs in drie delen. Inmiddels hebben de deelnemers het complete lesboek en zijn we druk bezig met de afronding van module 1. De voorbereidingen van module 2 zijn in volle gang, de verwachting is om bij de start van de module het lesboek compleet aan de deelnemers uit te reiken.

De eerste reacties op de herziening komen bij ons binnen. Docenten en deelnemers vinden de structuur van de opleidingen duidelijk en het lesmateriaal weer fris en actueel. Er zitten nog een aantal schoonheidsfoutjes in het materiaal, dat is helaas niet altijd te voorkomen. Die schoonheidsfoutjes poetsen wij er de komende tijd nog uit.  We zijn erg blij met alle reacties en opmerkingen van deelnemers en docenten. Met elkaar maken we zo de opleidingen nog beter, praktijkgerichter en actueler!

Afvalwaterzuivering eenden op rand van Nabezinkbassin