Een wereld gaat open

E-waternieuws item: Een wereld gaat open

Neem contact op met ons

Waterschap Hunze en Aa's zendt medewerkers voor korte missies uit naar uit naar onder andere Roemenië, Ethiopië, Mozambique en Benin. Daar initiëren zij diverse projecten op het gebied van waterbeheer en water governance. Uit ervaring blijkt dat het een grote uitdaging is om een goed resultaat te behalen. Onvoldoende kennis van de cultuur is vaak het probleem. Vandaar de vraag vanuit het waterschap om een cursus Wereldwijd werken gericht op Roemenië en Ethiopië.

Esther Jansen van Culture-Inc begeleidde beide dagen. De rode draad was projectmatig werken daarbij rekening houdend met cultuurverschillen, lokale werkwijzen, omgang op bestuurlijk en ambtelijk niveau, verwachtingen en resultaatmanagement. Keimpe Sinnema van waterschap Groot Salland en Sheriff Aligbeh van Clever Culture Communication deelden hun ervaringen en hielden de deelnemers een spiegel voor. De kennismaking met de Afrikaanse cultuur via Sheriff leverde vaak hilarische momenten op. Het niet nakomen van afspraken was een belangrijk onderwerp.

De deelnemers waren super enthousiast over deze cursus. "Ruimte voor uitdiepen persoonlijke ervaringen", "Jezelf kunnen plaatsen in een andere wereld", "De spiegel die wordt voorgehouden" "Pragmatisch en toepasbaar" zijn enkele reacties. De opdrachtgever, Janet Hidding, was ook zeer positief. Het inspelen op hun specifieke wensen en behoeften was zeer belangrijk. Met eenvoudige aanwijzingen kunnen projecten nu wel de gewenste resultaten behalen. Kortom, met deze cursus is een wereld open gegaan!

Wilt u meer informatie, een cursus Wereldwijd werken op maat of zelf een cursus geven in een bepaald land, neem dan contact op met Ingrid Schröders (06) 12 16 0061.

Sheriff Aligbeh, Esther Janssen en cursisten van Hunze en Aa s .