Cursisten gezocht voor cursus Kleinschalig Baggerwerk

E-waternieuws artikel: Cursisten gezocht voor cursus Kleinschalig Baggerwerk

Neem contact op met ons

Baggeren is meer dan alleen sediment weghalen uit watergangen. Het is vaak een boeiend spel tussen de opdrachtgevende partij (vaak lokale overheden als het Waterschap) en de aannemers met  grote en complexe projecten.

In de cursus Kleinschalig Baggerwerk worden baggerprojecten van deze twee kanten belicht, de opdrachtgevende en de opdrachtnemende partij. Er wordt ingegaan op wat de partijen voor elkaar kunnen betekenen gedurende het baggerproces. De deelnemers krijgen een kijkje in andermans keuken. Concreet worden de stappen binnen het baggerproces besproken, van onderzoek en bestek tot uitvoering en controle. Daarbij wordt ingegaan op de RAW methodiek, maar daarbij ook de vraag: hoe hou je rekening met kennis van de aannemer en mogelijke innovaties? De laatste innovatieve technieken en aanpakken worden behandeld en bediscussieerd. Er wordt bijvoorbeeld ingegaan op het gebruik van sediment voor verschillende doeleinden. Ook ecologisch bewustzijn speelt hierbij een rol. Het watermilieu wordt aangetast door het baggerwerk, maar hoe ga je hier zo goed mogelijk mee om?

De cursus Kleinschalig Baggerwerk staat voor 10 en 17 april 2013 op de agenda en wordt gehouden in Utrecht. De cursus wordt afgesloten met een excursie naar een baggerwerk.

Momenteel zijn er nog een paar plaatsen vrij. Mocht u interesse hebben, kijk vooral op onze website. Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met Johan Oost  (06) 20 28 1271.

Werk in uitvoering-Kleinschalig Baggerwerk in Amsterdam 360 x 300