Opleiding Geohydrologie gaat van start

E-waternieuws item: Opleiding Geohydrologie gaat van start

Neem contact op met ons

Bij de huidige waterbeheerder mag kennis van de geohydrologie niet ontbreken. Grondwater is het water dat we in het veld letterlijk niet zien stromen, maar dat van essentieel belang is om het watersysteem op orde te brengen en te houden. De behoefte aan kennis over het gedrag van grondwater, de kwantiteit- en kwaliteitsaspecten en de relatie met de omgeving neemt steeds meer toe.

Wateropleidingen biedt u hiervoor de 6-daagse opleiding Geohydrologie aan, die is opgebouwd uit 5 lesdagen en een volledige excursiedag. Bij de start van de opleiding wordt gevraagd eigen problemen uit het werkveld op het gebied van grondwater in te brengen. De meest voorkomende problemen worden hieruit gekozen en als rode draad in de lessen behandeld. De vele praktijkopdrachten zorgen ervoor dat de relatie geologie en hydrologie uitgebreid aan bod komen. Tijdens de excursiedag worden verschillende landschapstypen bezocht en gekeken naar de geologische opbouw. De opleiding wordt afgesloten met een examen.

De opleiding gaat op donderdag 10 april 2014 van start, aanmelden kan via onze website. Heeft u vragen,  neem dan contact op met Gijs Koning (06) 57 57 3313.

Grondwater in de stedelijke omgeving