Risicobenadering hoogwaterveiligheid

E-waternieuws item: Risicobenadering hoogwaterveiligheid

Neem contact op met ons

Vorige week kwam in het nieuws dat de Randstad beter moet worden beschermd tegen de hogere waterstanden, die in de toekomst worden verwacht. De (economische) gevolgen van een overstroming zijn enorm. Een goede afweging van risico's en de inzet van passende maatregelen tegen hoog water zijn essentieel.

Wateropleidingen biedt u de 3-daagse cursus Risicobenadering in waterveiligheid aan, waarin de toepassing van risicobenadering aan de orde komt. We gaan met u aan de slag met praktijkvoorbeelden waarbij u zelf risico's berekent, resultaten analyseert en maatregelen voorstelt.  Ook wordt aandacht besteedt aan de communicatie. Hoe draagt u bijvoorbeeld de resultaten van de risicobenadering over aan het bestuur van een waterschap en betrokken bewoners in het gebied?

De cursus start op woensdag 19 maart 2014 en is vooral gericht op beleidsmedewerkers betrokken bij de hoogwaterbescherming en werkzaam binnen de veiligheidsregio's, waterschappen, Rijkswaterstaat, gemeenten en adviesbureaus.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gijs Koning (06) 57 57 3313.

Een hoogwater calamiteiten situatie