Beter zuiveren door kostenbeheersing?

E-waternieuws bericht: Beter zuiveren door kostenbeheersing?

Neem contact op met ons

Naar aanleiding van de meest recente benchmark Zuiveringsbeheer heeft Wateropleidingen besloten haar opleidingsaanbod uit te breiden. De opleidingen Voldoen aan Lozingseisen (VAL) en Leertraject Operators van RWZI's (LOP) ook gebaseerd op de bedrijfsvergelijking zijn een enorm succes. In deze opleidingen ligt de nadruk vooral op de kwaliteit van het zuiveringsproces. Bij "Beter zuiveren door kostenbeheersing" verschuift de focus van de van kwaliteit van het effluent naar de kostenbeheersing van het zuiveringsproces. De nieuwe cursus Beter zuiveren door kostenbeheersing sluit daardoor beter aan bij wat in de huidige praktijk belangrijk is.

Judith van der Wijk (docent Wateropleidingen) geeft aan dat een gevaar van kostenbeheersing is dat de kwaliteit van het zuiveringsproces in het geding komt. Daarom is in de cursus ook aandacht voor de manier waarop het best met dit spanningsveld omgegaan kan worden. Goede samenwerking en het maken van interdisciplinaire verbeterplannen zijn belangrijk thema's binnen de cursus. Ook onderwerpen als zuiveringskosten, kosten- en budgetbeheersing, faalkosten, de eigen invloed op de kostenbeheersing en leren verbeteren in de eigen organisatie komen aan bod. Na afronding van de cursus weten cursisten hoe zij kosten beter kunnen beheersen en welke medewerkers binnen de organisatie hierbij betrokken zijn en wat de eigen rol in het geheel is.

Deze nieuwe cursus komt het beste tot zijn recht indien cursisten van meerdere afdelingen tegelijk deelnemen. Dit betekent dat alle medewerkers van afvalwaterzuiveringsinstallaties, van operators, onderhoudsmedewerkers, technologen tot teamleiders kunnen inschrijven. Via onze website kunt u zich ook direct aanmelden.

RWZI Land van Cuijck-Nabezinktanks