Terugblik Klantendag 2 april 2013

E-waternieuws bericht: Terugblik Klantendag 2 april 2013

Neem contact op met ons

Op 2 april 2013 vond de klantenmiddag van Wateropleidingen plaats bij het Watermanagementcentrum in Lelystad. Na een ontvangst met koffie en gebak was het tijd voor de eerste presentaties van Agnes Maenhout (Wateropleidingen) en Paul de Graaf (RWS Verkeer en Watermanagement). Bij de rondleiding door de Waterkamer en de Helpdesk kwamen veel vragen van de aanwezigen los. Vervolgens ging de groep in twee uiteen voor de workshops Centrale Regie in de Praktijk en De Regierol voor de Waterverdeling. Na het actief aan de slag gaan met stellingen en het uitwisselen van ervaringen over het gebruik van een regiekamer, werd de middag afgesloten met een gezellige borrel.

Marco Mons Vallei en Veluwe, spreker/begeleider workshop Centrale Regie in de Praktijk:
"Prettige bijeenkomst met goede interactie tijdens de workshop. Er werd goed naar elkaar geluisterd met goed onderbouwde argumenten. Centrale Regie is een item dat leeft. Uit de reacties naderhand proefde ik veel enthousiasme. Toch blijft het voor veel Waterschappen een dilemma, omdat het een andere manier van denken is die wel degelijk inspanning van de organisatie en mensen vraagt. Wat mij opviel was wel dat de meerderheid ervan overtuigd is dat de regiekamer als middel een toegevoegde waarde heeft binnen het zuiveringsbeheer en er over pakweg 10 jaar weinig Waterschappen zijn zonder een regiekamer, maar dat over de manier waarop je hem uiteindelijk inricht vele wegen naar Rome leiden."

Joukje Keuning Vitens, spreker/begeleider workshop De Regierol voor de Waterverdeling:
"Leuk om te zien wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de drinkwaterbedrijven en waterschappen. Positief om zo samen te discussiëren. De middag was bedoeld om van elkaar te leren, en dat is gelukt."

Klantendag - Watermanagement bezoekers centrum