Grootschalige herziening opleidingen Afvalwaterzuivering Wateropleidingen

E-waternieuws item: Grootschalige herziening opleidingen Afvalwaterzuivering Wateropleidingen

Neem contact op met ons

Vanaf september 2013 gaan de afvalwaterzuiveringsopleidingen TAZ, UTAZ, HTAZ en N&P verwijdering in een herziene vorm van start. Naast herziene versies van het lesmateriaal, zullen de docenten tijdens de lessen ook meer gebruik maken van activerende werkvormen en gaat de Digitale Wateropleidingen (DWO) een nog belangrijke rol in de opleidingen  spelen.  Op de DWO komen per les relevante filmpjes, afbeeldingen en artikelen en is er ruimte voor het uitwisselen van praktijkervaringen en voor discussie. Voorafgaand aan de les kunnen voorbereidende opdrachten gemaakt worden, zodat deelnemers goed voorbereid op de lesavond komen en de docenten daar goed op in kunnen spelen.  Na afloop van de les kunnen deelnemers via de DWO of een app oefenvragen maken, zodat een goede voorbereiding op het tentamen nog gemakkelijker wordt.

De laatste jaren zijn er veel ontwikkelingen gaande in de zuiveringswereld, bijvoorbeeld Nereda, energiefabriek, grondstoffenfabriek, veranderende wetgeving en samenwerking binnen de waterketen. Deze ontwikkelingen en gesprekken met cursisten, opdrachtgevers en docenten en opmerkingen op evaluatieformulieren hebben input ingeleverd voor deze omvangrijke herziening en zorgen ervoor dat de opleidingen weer helemaal actueel zijn en goed aansluiten op de werkpraktijk.

Door de functieomschrijvingen  van verschillende waterschappen naast elkaar te leggen is opnieuw vastgesteld voor welke doelgroepen de verschillende opleidingen zijn. Daarna is samen met een ontwikkelcommissie bestaand uit Jack Jonk (Waterschap Brabantse Delta) , Helle van der Roest (RoyalHaskoningDHV), Johan Raap (Royal Cosun), Andy Schellen (Waterschap Hollandse Delta), Marcel van Zutphen(Waterschap Regge en Dinkel) en Frank Bertholet (Waterschap Aa en Maas) gekeken naar de structuur van de opleidingen en de bijbehorende leerdoelen.

Sommige onderwerpen hebben een nieuw plekje gekregen in de structuur, nieuwe ontwikkelingen zijn toegevoegd en de leerdoelen zijn opnieuw vastgesteld. Dat betekent dat nu ook de lesboeken, de Digitale WaterOpleidingen (DWO), de tentamenvragen en de docentenhandleidingen herzien worden aan de nieuwe structuur en leerdoelen. Voor module 1 van de opleidingen is een schrijfteam inmiddels gestart met het waar nodig actualiseren en herschrijven van het lesmateriaal. Ook wordt druk gezocht naar aanvullend lesmateriaal als filmpjes, afbeeldingen en interessante artikelen.

Volg een van de herziene afvalwaterzuiveringsopleidingen TAZ, UTAZ, HTAZ en N&P-verwijdering van Wateropleidingen en uw kennis is weer helemaal up-to-date. We hopen u bij één van de opleidingen te mogen begroeten!

Afvalwaterzuivering eenden op rand van Nabezinkbassin