Eenmalige uitvoering Cursus Reststoffenproductie [Nieuw]

E-waternieuws item: Eenmalige uitvoering Cursus Reststoffenproductie [Nieuw]

Neem contact op met ons

Bent u werkzaam op een zuiveringslocatie van een productiebedrijf drinkwater en bent u betrokken bij reststoffenproductie dan is deze cursus een "must". Op 5 november wordt eenmalig de cursus Reststoffenproductie georganiseerd in de regio Utrecht. In deze cursus komen reststoffen, kwaliteit, eisen afnemers, kosten-baten en nog veel meer aan de orde. In de ochtend bekijkt u reststoffen door de bril van de waterbeheerder, in de middag draagt u de bril van de gebruiker van reststoffen.

Voor vragen kunt u terecht bij Ingrid Schröders, (06) 12 16 0061. Aanmelden kan via onze website.

Reststoffenproductie

Logo Reststoffenunie