Eerste praktijkexamen Visuele inspectie waterkeringen in najaar 2013

E-waternieuws item: Eerste praktijkexamen Visuele inspectie waterkeringen in najaar 2013

Neem contact op met ons

Recent was het nog in het nieuws, de aanhoudende droogte gaf aanleiding tot extra dijkinspecties. Om een dijk goed te inspecteren, is praktijkervaring van groot belang.

Voor inspecteurs die de theoretische kennis op hebben gedaan tijdens de cursus Visuele Inspectie Waterkeringen, is er nu het praktijkexamen. Na het afleggen van een theoretische toets, gaat u het veld in om te bewijzen dat u individueel een primaire en regionale kering kunt inspecteren. Slaagt u voor het examen, dan bent u een ‘gediplomeerd inspecteur'. U kunt daarmee aantonen dat u beschikt over de juiste inspectievaardigheden.

Het PIW (Platform Inspectie Waterkeringen) ondersteunt het praktijkexamen. Het examen voldoet aan de eisen van de toekomstige certificering van inspecteurs.

Wilt u ook de praktijkkennis van uw inspecteurs naar een hoger niveau tillen, neemt u dan contact op met Gijs Koning (06 57 57 3313) of Eveline Jansen (06 20 24 4915).

Praktijkexamen visuele inspectie