Slagingspercentage opleiding Techniek afvalwaterzuivering ruim 80%

E-waternieuws item: Slagingspercentage TAZ beide modules ruim 80%

Neem contact op met ons

Op 4 juli jl. was het zo ver, de diploma uitreiking van de opleiding Techniek afvalwaterzuivering 2012/2013. Van de 16 cursisten gingen er 12 met een diploma naar huis. Bij beide modules was het slagingspercentage bijzonder hoog. Module 1 scoorde 87% en module 2 82%. Twee cursisten sloten de opleiding Cum Laude af. Wateropleidingen feliciteert alle geslaagden met het mooie resultaat!

De diploma uitreiking vond plaats bij Slibverwerkingsbedrijf Noord Brabant in Moerdijk. Er stond een interessante rondleiding op het programma over slibverbrandingsprocessen. De cursisten konden zo in de praktijk ervaren hoe het er bij monoverbranding aan toe gaat. Uit de positieve reacties blijkt dat alle aanwezigen deze afsluiting van de opleiding waardeerden. Meer informatie over de Techniek afvalwaterzuivering  of de vervolgopleiding Uitgebreide techniek afvalwaterzuivering kunt u op onze website vinden.

Cursisten TAZ