Cursus en praktijkexamen voor gediplomeerde dijkinspecteurs

E-waternieuws item: Cursus en praktijkexamen voor gediplomeerde dijkinspecteurs

Neem contact op met ons

De vernieuwde cursus Visuele inspectie van waterkeringen is 11 september in Ochten gestart. In drie cursusdagen leert u een waterkering, volgens de geldende richtlijnen, te inspecteren.

Tijdens de lesdagen wordt er veel digitaal gewerkt. Hiervoor is bewust gekozen, omdat inspecteurs in het veld steeds meer digitaal werken. Op de laatste lesdag wordt intensief met veldcomputers en het programma ‘Digispectie' geoefend.

Nieuw aan de cursus is de afsluitende toets, waarmee getoetst wordt of alle deelnemers de theorie beheersen. Om het officiële diploma ‘gediplomeerd inspecteur' te behalen is ook een praktijkexamen vereist, waarin de examenkandidaten zelfstandig een dijkvak inspecteren en beoordelen. Het praktijkexamen wordt ondersteund vanuit het PIW (Platform Inspectie Waterkeringen) en voldoet aan de eisen van de toekomstige certificering van inspecteurs. Een deel van de cursisten gaat binnenkort op voor dit examen. Wij wensen de cursisten veel succes met de voorbereiding op het examen.

Op woensdag 9 april 2014 gaat een nieuwe uitvoering van start. Hiervoor kan iedereen, die belangstelling heeft voor het inspecteren van keringen, zich inschrijven. Om het diploma te behalen is het praktijkexamen verplicht, hiervoor moet u zich apart aanmelden.

Cursisten inspecteren zeekering in de omgeving van Schoorl