Opleidingen en cursussen Wateropleidingen positief geëvalueerd

E-waternieuws item:

Neem contact op met ons

Wateropleidingen neemt de zorg voor de kwaliteit serieus.  Elke opleiding of cursus wordt daarom na afloop geëvalueerd op de aspecten inhoud, actualiteit, praktijkgerichtheid, de digitale leeromgeving, de docenten, locatie en dienstverlening.

Begin september hebben wij - zoals ieder jaar - de jaarevaluatie opgesteld. Alle evaluaties van cursisten van het cursusjaar 2012-2013 zijn geanalyseerd op mogelijke verbeterpunten. Over het algemeen laat de jaarevaluatie een positief beeld zien. Zo wordt het aspect ‘dienstverlening' hoog beoordeeld met een 4,0 op een schaal van 1,0 tot 5,0. De inhoud (3,9) en actualiteit (3,8) van onze opleidingen en cursussen worden gemiddeld genomen goed beoordeeld.

Uit de jaarevaluatie halen we ook verbeterpunten. Zo willen we nog meer aandacht gaan besteden aan de toegevoegde waarde van onze digitale leeromgeving, de Digitale Wateropleidingen (DWO). Dit kan door de DWO meer te integreren in de lesdagen.

Behalve de kwaliteit van onze opleidingen en cursussen analyseren we ook de kwaliteit van onze docenten. Net als voorgaande jaren hebben onze docenten uitstekend gepresteerd. Hun deskundigheid wordt zeer goed beoordeeld met 4,2 punten, op een schaal van 1,0 tot 5,0.

Het komende jaar zullen we weer met enthousiasme blijven werken aan de kwaliteit van onze cursussen en opleidingen. Mocht u opmerkingen, vragen of suggesties voor verbeteringen hebben, dan horen wij dat graag. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eveline Jansen (06) 20 24 4915.

Kwaliteit