Vernieuwde opleidingen afvalwaterzuivering gestart!

E-waternieuws item: Vernieuwde opleidingen afvalwaterzuivering gestart!

Neem contact op met ons

In de eerste week van september is de geheel vernieuwde module 1 van de Techniek afvalwaterzuivering (TAZ) en Uitgebreide techniek afvalwaterzuivering (UTAZ)  van start gegaan. In Dordrecht en Zwolle zijn in totaal 36 deelnemers met de TAZ gestart, in Den Bosch, Utrecht en Delft volgen in totaal 56 deelnemers de UTAZ.

Alle deelnemers en hun leidinggevenden hebben voorafgaand aan de start van de opleiding een intakeformulier ingevuld, zodat de docenten een goed beeld krijgen van de voorkennis en achtergrond van de deelnemers. Tijdens de eerste lesdag is het eerste deel van het nieuwe lesmateriaal uitgedeeld. Ook de Digitale Wateropleidingen (DWO) is vernieuwd. Deelnemers vinden daar nu per les een voorbereidende opdracht, presentaties van docenten, interessante filmpjes en artikelen. Ook hebben ze de mogelijk om via de DWO vragen te stellen en te discussiëren. Na afloop van een lesavond kunnen de deelnemers via de DWO of de speciale memotrainer-app oefenvragen maken, zodat een goede voorbereiding op het tentamen nog gemakkelijker wordt.

Voor module 2 is de herziening op dit moment in volle gang: voorbereidende opdrachten worden gemaakt, het lesmateriaal wordt herschreven en ook aanvullend lesmateriaal wordt verzameld, zodat ook module 2 weer helemaal actueel is.

Binnenkort gaan ook de vernieuwde opleidingen Stikstof- en fosfaatverwijdering (N&P) en de Hogere techniek afvalwaterzuivering (HTAZ) van start, hier kunt u zich nog steeds voor aanmelden. Voor onze deelnemers geldt dat zij na het volgen van de vernieuwde  afvalwaterzuiveringsopleidingen weer helemaal up-to-date zijn qua kennis!

Opening TAZ met docent Andy Schellen1