Eerste praktijkexamen Visuele inspectie waterkeringen een feit

E-waternieuws item: Eerste praktijkexamen Visuele inspectie waterkeringen een feit

Neem contact op met ons

Een twaalftal inspecteurs had afgelopen woensdag 6 november de primeur: zij mochten als eerste deelnemen aan het praktijkexamen Visuele inspectie van waterkeringen. Een belangrijk moment, aangezien dit voor het eerst is dat inspecteurs zich kunnen diplomeren.

Afgelopen woensdag werden onder toeziend oog van examinatoren twee dijkvakken geïnspecteerd: een primaire en een regionale kering. Deelnemers werden beoordeeld op zowel hun werkwijze en manier van inspecteren, als op het vastleggen van de schades en het geven van een kwaliteitsoordeel.

Het praktijkexamen is ontwikkeld met het doel om de inspecties van dijken verder te professionaliseren. Als deelnemers slagen mogen zij zich ‘gediplomeerd inspecteur' noemen, en kunnen zij naar de buitenwereld aantonen dat zij over goede inspectievaardigheden beschikken. Op het moment van schrijven moet de uitslag voor de deelnemers nog bekend worden gemaakt.

Tijdens de Kennisdag Waterkeringen zullen de geslaagden in het zonnetje worden gezet, als de eerste groep die het diploma mocht ontvangen.

Wilt u meer informatie over deelname aan het praktijkexamen? Neem dan contact op met Eveline Jansen (06) 20 24 4915 of Gijs Koning (06) 57 57 3313.

Praktijkexamen visuele inspectie van waterkeringen