Gebruik Digitale Wateropleidingen (DWO)

E-waternieuws item: Gebruik Digitale Wateropleidingen (DWO) door cursisten en docenten

Neem contact op met ons

Sinds september 2012 gebruikt Wateropleidingen voor alle opleidingen de Digitale Wateropleidingen (DWO). Op de DWO staat alle informatie die de cursistencursisten nodig hebben om de opleiding te volgen. Daarnaast staan de presentaties en het lesmateriaal op de DWO. Bij een aantal opleidingen kunnen de cursisten voorbereidende opdrachten en oefenvragen maken. Ook gebruiken  de cursisten de DWO voor het stellen van vragen en discussiëren zij met elkaar. De docenten gebruiken de DWO  bij de voorbereiding op hun lessen, om extra materiaal te delen en om te reageren op vragen en discussies.

Inmiddels hebben we onderzocht hoeveel de cursisten en docenten de DWO gebruiken.

Het aantal cursisten dat inlogt op de DWO varieert van 40% tot 100% per cursusgroep. Sommige cursisten bekijken alles wat op de DWO staat, de meeste cursisten bekijken een gedeelte van het materiaal. De cursisten bekijken de DWO  vaker en uitgebreider wanneer  er ook oefenvragen en voorbereidende opdrachten op te vinden zijn en de opleiding afgesloten wordt met een tentamen. Ook geldt dat hoe langer de opleiding is, hoe beter de cursisten de DWO gebruiken.

De docenten loggen gemiddeld tussen de 2 en de 3 keer per week in, in de weken dat zij lesgeven voor Wateropleidingen. Zij besteden ongeveer een uur op de DWO als voorbereiding op hun les.  Door te kijken naar de gestelde vragen, de discussieonderwerpen van de cursisten en de antwoorden op de oefenvragen, stemmen de docenten de inhoud van de lessen nog beter af op de vragen en behoeften van de cursisten. Hierdoor is in de lessen nog meer ruimte voor het uitwisselen van praktijkervaringen en het leren van elkaar.

Wij zullen deze gegevens gebruiken om de DWO voor zowel cursisten als docenten nog leuker te maken, zodat het leren nog gemakkelijker wordt!

Voor vragen kunt u contact opnemen met Eveline Jansen (06) 20 24 4915.