Hein Pieper nieuwe voorzitter bestuur Wateropleidingen

E-waternieuws item: Hein Pieper nieuwe voorzitter bestuur Wateropleidingen

Neem contact op met ons

Drs. H.Th.M. (Hein) Pieper is per 7 oktober 2013 benoemd als nieuwe voorzitter van het bestuur van Wateropleidingen. Hij is de opvolger van mr. Hans Oosters, dijkgraaf van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Hein Pieper is sinds 2011 dijkgraaf van Waterschap Rijn en IJssel.

Hein Pieper (foto) noemt het een mooie en eervolle functie: ‘Wateropleidingen is er voor en door de mensen. Het gaat bij ons over vakmanschap en vakvrouwschap in optima forma, dat maakt ons uniek. We combineren in ons aanbod de theoretische kennis met onmisbare praktijkervaring. We zijn bezig met het doorgeven van ons DNA.'
Pieper (1962) studeerde theologie aan de Universiteit voor Theologie en Pastoraat in Heerlen. Hij bekleedde functies bij het Bisdom Groningen en het aartsbisdom Utrecht.

Begin oktober zijn drs. Gert Dekker en ir. Esther Bosman al toegetreden tot het bestuur van Wateropleidingen, beiden namens Waternetwerk. Zij nemen de plaats in van drs. Monique Bekkenutte en dr.ir. Fons Nelen. Het bestuur is nu als volgt samengesteld:

  • Hein Pieper, voorzitter (dijkgraaf van het Waterschap Rijn en IJssel, namens de waterschappen)
  • Peter Vermaat (Evides Waterbedrijf, namens de Vewin)
  • Piet Sennema (Waterschap Aa en Maas, namens de waterschappen)
  • Gert Dekker (Ambient, namens Waternetwerk)
  • Esther Bosman (Royal HaskoningDHV, namens Waternetwerk)

Secretaris van het bestuur is ir. Agnes Maenhout, directeur van Wateropleidingen.

Hein Pieper