Wateropleidingen traint ook in Zuid Afrika!

E-waternieuws item: Wateropleidingen traint ook in Zuid Afrika!

Neem contact op met ons

Van 12 november t/m 14 november heeft onze docent Kees de Korte in Zuid Afrika een driedaagse cursus Wastewater treatment for plant operators verzorgd. Deze cursus is georganiseerd in het kader van een niche project onder leiding van Unesco IHE. De organisatie was in handen van de Zuid Afrikaanse Rand Water Academy. Tijdens de opening bleek dat er veel interesse was voor de cursus, in plaats van 24 deelnemers waren er 36 aanwezig. Dit was te veel om er een hele  interactieve cursus van te maken. In de werkvormen moest daarom wat aangepast worden.

Kees de Korte leidde de deelnemers in drie dagen langs het hele afvalwaterzuiveringsproces. Ook de basiskennis op het gebied van wiskunde, scheikunde en (micro) biologie kwam uitgebreid aan de orde.  Op de tweede dag was er een excursie naar een afvalwaterzuivering. Alle deelnemers kregen de kans om op deze zuivering de verschillende zuiveringsstappen in de praktijk te zien en op die manier theorie en praktijk te combineren.  Op de derde dag kregen de deelnemers een meerkeuzetoets. Meer dan 80 % van de deelnemers haalde een 7 of hoger.

Uit de evaluatieresultaten bleek dat deelnemers  erg tevreden waren over de cursus. Eén van de deelnemers beschreef dat de cursus een grote invloed op hem had, omdat hij nu eindelijk begrijpt waar hij in zijn dagelijkste werk mee bezig is. Een mooi resultaat!

Docent Kees de Korte: "Na een intensieve voorbereiding  heb ik met met veel plezier de cursus verzorgd. De meer dan 30 cursisten gingen elke dag  meer ervaren dat de  interactieve methoden erg goed werkten en stelden de ruime discussiemogelijkheden erg op prijs. Tenslotte moet de perfecte organisatie van de Rand Water Academy genoemd worden. De Zuid Afrikanen zijn bovendien verschrikkelijk aardige mensen.Kortom, ik zou het zo nog eens doen!"

Tegelijkertijd met de cursus spraken Agnes Maenhout en Claudia Peters in Zuid Afrika met Martie Coetzee en Pieter Kotze over de ontwikkeling van een curriculum voor de Tshwane University of Technology. Deze universiteit (HBO) gaat een deeltijdopleiding aanbieden voor mensen die al op een afvalwater- of drinkwaterzuivering werken, zodat ook zij een erkend diploma kunnen halen (bachelorsniveau). Nu er duidelijkheid is over de inhoud van het curriculum, kan Wateropleidingen beginnen met de ontwikkeling van de cursusmaterialen.

Al met al was het een productieve week!

Course Wastewater treatment for plant operators Rand Water Academy