E-waternieuws nr. 10, december 2013

E-waternieuws: e-mail nieuwsbrief van Wateropleidingen, waarin u op de hoogte wordt gehouden van onze water opleidingen.

Neem contact op met ons
Header E-waternieuws
Electronische Nieuwsbrief
Jaargang 8 nummer 10 (december 2013)

Wateropleidingen brengt praktijkgerichte waterkennis op een hoger peil!

Vanaf november 2013 wordt onze nieuwsbrief 2 x per maand verstuurd en worden er geregeld blogs op onze website geplaatst!

Deelnemers van Basiskennis waterkeringen bekijken de zandsuppletie langs de kust

Dé opleiding voor kennis van waterkeringen opnieuw enthousiast afgerond!

Eind november is de vijfdaagse opleiding Basiskennis Waterkeringen afgesloten met presentaties van goede adviesrapporten over het versterken van een waterkering in een rivierengebied, polder of kust. De deelnemers waren erg enthousiast over de opbouw van de opleiding.  Lees verder

Doos bonbons

Blog: Wateropleidingen; verrassend veelzijdig?

Waar kent u Wateropleidingen van? "Van enthousiaste collega's die hun diploma hebben gehaald en van de technische opleidingen", zegt Simone, hoofd personeelszaken van een drinkwaterbedrijf. De meeste mensen kennen Wateropleidingen van de brochure, maar weten niet dat Wateropleidingen nog veel meer doet. Lees verder

Een rioolpomp wordt voor onderhoud opgetakeld

Rioolgemalen aan zet

Om het rioolwater tijdig en snel af te voeren, moeten pompen alle omstandigheden goed en storingsvrij werken. Vooral tijdens de steeds extremere buien met grote neerslaghoeveelheden vraagt dit om extra aandacht. Zowel waterschappen als gemeenten zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van rioolgemalen. Lees verder

Een monitoringsfuik wordt geïnspecteerd om de werking van deze vispassage te inspecteren

Als een vis in het water

Ieder voorjaar trekken vissen massaal naar stroomopwaarts gelegen paaigronden. Tijdens deze tocht komen ze niet passeerbare obstakels tegen, bijvoorbeeld in de vorm van stuwen en gemalen. Het waterschap legt vispassages aan om deze knelpunten op te lossen.  Uit onderzoek naar de werking van vispassages blijkt dat deze niet altijd het gewenste resultaat opleveren. Lees verder

Zijn uw medewerkers klaar voor de confrontatie met ontevreden burgers?

In de Arbocatalogus Waterschappen wordt aandacht gevraagd voor omgaan met agressie en geweld op de werkvloer. Wateropleidingen heeft de eisen die in de Arbocatalogus zijn opgenomen vertaald naar een praktische training Omgaan met Agressie en Geweld. Deze eendaagse training is geschikt voor mensen die in hun werk de confrontatie aan moeten gaan met burgers. Lees verder

Informatie