E-waternieuws nr. 6, september 2013

E-waternieuws: e-mail nieuwsbrief van Wateropleidingen, waarin u op de hoogte wordt gehouden van onze water opleidingen.

Neem contact op met ons
Header E-waternieuws
Electronische Nieuwsbrief
Jaargang 8 nummer 6 (september 2013)
Start cursusjaar 2013-2014

We gaan weer beginnen!

Na een heerlijke zomervakantie staat het nieuwe cursusjaar nu weer voor de deur. Vol nieuwe inspiratie kunnen we niet wachten het nieuwe opleidingsseizoen te openen. Op maandag 2 september trappen we af met de Basisopleiding Rioleringin Zwolle. Verder in de week volgen ook de locatie Utrecht, Techniek afvalwaterzuivering. Lees verder.

Logo Reststoffenunie

Eenmalige uitvoering Cursus Reststoffenproductie [Nieuw]

Bent u werkzaam op een zuiveringslocatie van een productiebedrijf drinkwater en bent u betrokken bij reststoffenproductie dan is deze cursus een "must". Op 5 november wordt eenmalig de cursus Reststoffenproductiegeorganiseerd in de regio Utrecht. Lees verder

Constatering van een lozing vanuit een giertank op het oppervlaktewater

Nieuwe module Permanente Her- en Bijscholing

Deze praktische derde module voor de milieuboa's van de waterschappen en vaarwegbeheerders gaat vrijwel geheel over communicatie. De cursisten oefenen al op de eerste lesdag met vragenstellen tijdens een verhoor. Door het gebruik van nieuw filmmateriaal, exclusief gemaakt voor en door Wateropleidingen, is deze module nog interactiever. Lees verder

Cursus Handhaving van de keur geactualiseerd

Het belang van handhaving van de keur is voor de waterschappen toegenomen sinds de invoering van de Waterwet. Om goed aan te sluiten op de aanpassingen in de wetgeving, is de cursus Handhaving van de keur geactualiseerd.

Op 21 en 28 november spijkeren wij uw basiskennis bij over uw bevoegdheden als handhaver, de procedures die u moet volgen en de instrumenten die u daarbij in kunt kan zetten.

Heeft u vragen? Belt u dan gerust Evelien Meijerink, (06) 12 16 0034. Direct aanmelden voor deze cursus kan via onze website.

Praktijkexamen visuele inspectie

Dit najaar: 1ste uitvoering praktijkexamen Visuele inspectie waterkeringen

Recent was het nog in het nieuws, de aanhoudende droogte gaf aanleiding tot extra dijkinspecties. Om een dijk goed te inspecteren, is praktijkervaring van groot belang. Voor inspecteurs die de theoretische kennis op hebben gedaan tijdens de cursus Visuele Inspectie Waterkeringen, is er nu het praktijkexamen. Lees verder

Basisvaardigheden Wiskunde: binnenkort verkrijgbaar als e-learning module

Hoe zit het ook al weer met het berekenen van oppervlaktes en volume, het oplossen van lineaire vergelijkingen en het omrekenen van eenheden? Als u een opleiding bij Wateropleidingen volgt, moet u vaak uw wiskundekennis weer uit de kast halen. Dit is vast niet altijd makkelijk, het kan immers lang geleden zijn dat het u voor het laatst is uitgelegd.

Om uw wiskunde kennis bij te spijkeren, ontwikkelt Wateropleidingen op dit moment de e-learning module Basisvaardigheden Wiskunde. Lees verder

Cursisten TAZ

Slagingspercentage opleiding Techniek afvalwaterzuivering ruim 80%

Op 4 juli jl. was het zo ver, de diploma uitreiking van de opleiding Techniek afvalwaterzuivering 2012/2013. Van de 16 cursisten gingen er 12 met een diploma naar huis. Bij beide modules was het slagingspercentage bijzonder hoog.  Module 1 scoorde 87% en module 2 82%. Twee cursisten sloten de opleiding Cum Laude af. Wateropleidingen feliciteert alle geslaagden met het mooie resultaat! Lees verder

Het Groot Niet Te Vermijden Wereld Water College

Op vrijdag 6 september 2013 organiseert Topsector Water tijdens de Wereld Haven Dagen in Rotterdam het Groot Niet Te Vermijden Wereld Water College. In totaal zijn 1000 leerlingen en 1000 studenten uitgenodigd in het Nieuwe Luxor Theater.

De WaterXperience is bedoeld voor leerlingen van 12 tot 16 jaar en daagt de jongeren uit om verschillende activiteiten en proeven te doen op het gebied van Water-, Delta- en Maritieme technologie. Wateropleidingen neemt deel aan de WaterXperience en heeft een leuk en interactief spel voor de leerlingen in petto. 
Kijk voor meer informatie op: www.topsectorwater.nl

Logo Waternetwerk

Kosteloos kennismakingslidmaatschap van Waternetwerk

Waternetwerk biedt cursisten van Wateropleidingen een kosteloos kennismakingslidmaatschap gedurende een kalenderjaar aan. Cursisten die een opleiding met open inschrijving (traject 5-20 dagen) of een cursus met open inschrijving (duur 2-4 dagen) volgen, komen voor dit lidmaatschap in aanmerking. Lees verder

Cursuskalender

Voor het totale cursusaanbod kunt op onze website terecht.

Informatie