E-waternieuws nr. 7, oktober 2013

E-waternieuws: e-mail nieuwsbrief van Wateropleidingen, waarin u op de hoogte wordt gehouden van onze water opleidingen.

Neem contact op met ons
Header E-waternieuws
Electronische Nieuwsbrief
Jaargang 8 nummer 7 (oktober 2013)
Kwaliteit

Opleidingen en cursussen Wateropleidingen positief geëvalueerd

Wateropleidingen neemt de zorg voor de kwaliteit serieus. Elke opleiding of cursus wordt daarom na afloop geëvalueerd op de aspecten inhoud, actualiteit, praktijkgerichtheid, de digitale leeromgeving, de docenten, locatie en dienstverlening.

Begin september hebben we - zoals ieder jaar - de jaarevaluatie opgesteld. Lees verder

Nieuwe cursus Beter zuiveren door kostenbeheersing start binnenkort!

Op 8 november gaat de nieuwe cursus Beter zuiveren door kostenbeheersingvan start. Het wordt een interactieve cursus waarin veel aandacht is voor de kosten op een zuivering en op welke kosten u invloed uit kan oefenen.  Samen met collega's werkt u aan een casus uit uw eigen waterschap, waarbij u een verbetervoorstel maakt. Op de tweede lesdag presenteert u het verbetervoorstel.  Voor de cursus zijn nog enkele plaatsen vrij, meld u dus snel aan!

Opening TAZ met docent Andy Schellen

Vernieuwde opleidingen afvalwaterzuivering gestart!

In de eerste week van september is de geheel vernieuwde module 1 van de Techniek afvalwaterzuivering (TAZ) en Uitgebreide techniek afvalwaterzuivering (UTAZ) van start gegaan. In Dordrecht en Zwolle zijn in totaal 36 deelnemers met de TAZ gestart, in Den Bosch, Utrecht en Delft volgen in totaal 56 deelnemers de UTAZ.  Lees verder

Cursus Techniek operationeel watersysteem

Tweede uitvoering Techniek operationeel watersysteem

Eind oktober gaat voor de tweede keer de opleiding Techniek operationeel watersysteem van start. Deze brede opleiding is speciaal ontwikkeld voor technisch medewerkers en operationeel watersysteembeheerders. Lees verder

Cursisten inspecteren zeekering in de omgeving van Schoorl

Cursus en praktijkexamen voor gediplomeerde dijkinspecteurs

De vernieuwde cursus Visuele inspectie van waterkeringen is 11 september in Ochten gestart. In drie cursusdagen leert u een waterkering, volgens de geldende richtlijnen, te inspecteren.

Tijdens de lesdagen wordt er veel digitaal gewerkt. Hiervoor is bewust gekozen, omdat inspecteurs in het veld steeds meer digitaal werken. Lees verder

Generation gap

Conferentie ‘Bridging the generation gap’ (7 november 2013)

Een onderdeel van de International Water Week en Aquatech (4-8 november 2013) is de conferentie ‘Bridging the generation gap' op donderdagochtend 7 november. De organisatie (met o.a. Eveline Jansen en Johan Oost van Wateropleidingen) zoeken nog deelnemers uit de watersector, die geïnteresseerd zijn in het onderwerp jong en oud in de watersector. Lees verder

Diploma-uitreiking Riolering september 2013

Gediplomeerden rioleringsopleidingen maken kennis met waterbeheersing Rotterdam

Op 11 september zijn de diploma's uitgereikt aan alle gediplomeerde studenten van de rioleringsopleidingen. De middag startte met een excursieprogramma langs verschillende locaties, waar goed te zien was hoe Rotterdam omgaat met extreme regenbuien. Lees verder

Gepassioneerde vakspecialisten volgen docententraining

Gepassioneerde vakspecialisten volgen docententraining

5 nieuwe docenten hebben op 11 september onze basistraining Van vakspecialist naar docent gevolgd.

Centraal tijdens de trainingsdag stond de vraag,  ‘Hoe bouw je een les op, waarvan je zeker weet dat mensen iets leren?' Het antwoord hierop werd door de deelnemers eigenlijk al snel gegeven. Lees verder

Het verhaal van Wateropleidingen

Wateropleidingen bouwt vol passie mee aan een goede toekomst van de watersector. Hoe? Door met up-to-date vakopleidingen waterprofessionals naar een nog hoger kennisniveau te brengen. We verzamelen in de praktijk nieuwe kennis én laten deze door waterprofessionals zelf overdragen. Hierdoor wordt de kennis binnen waterorganisaties geactualiseerd en verbeterd. Lees verder

Diploma-uitreiking Drinkwater september 2013

Wateropleidingen feliciteert geslaagden Basisopleiding drinkwaterdistributie- en productie

Wateropleidingen was op 11 september te gast bij de Puurwaterfabriek in Nieuw-Amsterdam voor de diploma-uitreiking van de Basisopleidingen Drinkwaterdistributie- en productie.

In de middag was er een leuke en interessante rondleiding in de Puurwaterfabriek, verzorgd door Bennie Bakker (Waterschap Velt en Vecht) en Marcel Cordes (Waterleidingmaatschappij Drenthe), zelf een van de geslaagden! Daarna was het tijd om de diploma's uit te reiken en een gezellige borrel. De drinkwaterwereld is weer een aantal experts rijker!

Cursusaanbod najaar 2013

Informatie