Bel ons 030-6069400 | Login DWO | Privacy

Bel ons 030-6069400 | Login DWO | Privacy

Cursus

OntwerpenCursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
VOLGT NOG 29-11-2018 12-12-2018 900,00 Direct inschrijven

Doel

INNW_banner

Het ontwerpen van keringen is met de invoering van de Nieuwe Normering Waterveiligheid veranderd. De aandachtsvelden innovatie en duurzaamheid zijn steeds belangrijker. In deze cursus wordt het integrale ontwerpproces, van initiatiefase tot planuitwerking en realisatie, doorlopen. De focus ligt op de verkenningsfase. De docenten besteden speciale aandacht aan het spanningsveld tussen techniek en omgeving en aan de landschappelijke inpassing van een dijk in de omgeving. Na deze cursus kun je invulling geven aan het integrale ontwerpproces op basis van de nieuwe normering. Je bent in staat om rekening te houden met een integrale inpassing om zo optimaal maatschappelijk draagvlak voor je ontwerp te bereiken.

Inhoud

Na afloop van de cursus kun je:

  • Benoemen welke fasen doorlopen moeten worden om tot een ontwerp te komen
  • Uitleggen welke uitgangspunten daarin belangrijk zijn
  • Uitleggen op welke manieren duurzaamheid een rol speelt bij dijkversterkingen
  • Uitleggen welke documenten en handreikingen beschikbaar zijn voor het maken van een ontwerp
  • Een afweging maken tussen verschillende ontwerpvarianten op basis van een afwegingskader

Vorm

Klassikale cursus waarin veel gewerkt wordt met casussen

Bijzonderheden

  • voor medewerkers van waterschappen en Rijkswaterstaat is deze cursus kosteloos te volgen. Voor anderen geldt de reguliere cursusprijs.
  • deelnemers ontvangen een certificaat

In company

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Marja de Bruin (015) 278 34 63 of per e-mail opleidingen@innw.nl


Doelgroep

Projectteamleden betrokken bij het integrale ontwerpproces van dijkversterkingsprojecten bij keringbeheerders en markt; ILT

Instapniveau

hbo/wo

Variant

Dag cursus

Voorkennis

Basiskennis over de nieuwe normering

Zelfstudie

6 uur bij bijeenkomst

Maximaal aantal deelnemers

20

Aantal bijeenkomsten

2

Naam coördinator

Barbara Dekker

Vaardigheden

SamenwerkenCreatieve oplossingen bedenkenData AnalyseCommunicatie en feedback

Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
VOLGT NOG 29-11-2018 12-12-2018 900,00 Direct inschrijven

Voorlopige inschrijving

Wil je alvast een plaats bij de opleiding of cursus van je keuze reserveren? Schrijf je dan hier voorlopig in.

Je hebt daarna vijf werkdagen om je inschrijving definitief te maken.

Downloads

pdfLesprogrammaDownload