Cursus

Gezondheidsrisico's water in de openbare ruimte
Doel

Water in de openbare ruimte als vijvers, fonteinen en bedriegertjes verfrist het straatbeeld, maar kan tegelijkertijd een risico zijn voor de gezondheid. Na hevige regenbuien door overstorten van het riool en wegafspoeling kunnen vijverpartijen en watergangen een bron van bacteriën, virussen en parasieten worden. Als daar ook een fontein in staat, treedt verspreiding via de lucht op. Opwarming van gecirculeerd water bij bedriegertjes met als gevolg verspreiding van Legionella kan ook een risico zijn. In het kader van klimaatadaptatie is een juiste afweging voor gezondheid op zijn plaats.

In deze cursus leer je welke risico’s er zijn, de blootstellingsroutes en de meest voorkomende ziekteverwekkers. Je leert hoe risico’s te bepalen, te beoordelen en juiste acties te nemen. Bij het vinden van nieuwe oplossingen om hittestress tegen te gaan leer je gezondheidsrisico’s mee te wegen in je advies. Na afloop van de cursus kun jij de gezondheidsrisico’s van waterpartijen in beeld brengen en adviseren hoe deze risico’s te minimaliseren.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • inventarisatie risico’s in stedelijk gebied;
  • blootstellingsroutes en ziekteverwekkers;
  • meest voorkomende bacteriën, parasieten en virussen;
  • te nemen maatregelen om risico’s te voorkomen dan wel aan te pakken;
  • omgaan met dilemma’s die spelen bij een City Swim en ontwikkeling waterpartijen dichtbij kwetsbare bewonersgroepen.

Vorm

Vanuit diverse praktijkvoorbeelden behandelen we de theorie. Tijdens de cursus wordt de theorie toegelicht met praktijksituaties. Ook kun je zelf situaties aandragen waar je tijdens je werk tegenaan loopt. Je gaat aan de slag met casussen waar je leert omgaan met dilemma’s rondom gezondheidsrisico.

Bijzonderheden

De geplande opleidingen en cursussen starten met inachtneming van de richtlijnen van de overheid m.b.t. het coronavirus. De locaties die wij gebruiken zijn ingericht op 1,5-meter-onderwijs en daar waar mogelijk gebruiken wij digitale lesvormen. Hier vind je meer informatie over maatregelen m.b.t. het coronavirus.

Incompany

Je kunt deze cursus binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een cursus. Wil je deze cursus incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

medewerkers riolering, stedelijk water, GGD

Instapniveau

mbo/hbo

Variant

Dag cursus

Maximaal aantal deelnemers

16

CoordinatorVoorlopig inschrijven

Wil je alvast een plaats voor deze cursus reserveren? Schrijf je dan hier voorlopig in.

Meer informatie

Wil je op de hoogte blijven van het cursusaanbod in het vakgebied gezondheid? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.