Nieuwe uitvoering voor Atelier succesvolle cont(r)acten gepland


In december 2018 was de eerste uitvoering van het Atelier succesvolle cont(r)acten. In dit atelier gingen waterschappen en marktpartijen het gesprek aan hoe beter samen te werken. Co-creëren in plaats van escaleren. Na positieve reacties en uitgebreide evaluatie staat de nieuwe uitvoering gepland in het najaar van 2019.

ASR

Evaluatie van eerste uitvoering
11 deelnemers zijn in december 2018 gestart met de eerste uitvoering van het atelier. 4 waren afkomstig van de private sector, 7 van de waterschappen. De deelnemers beoordeelde het atelier met voldoende tot goed. Op basis van de individuele opmerkingen was het belangrijkste gedeelde leermoment: het draait om de mensen en de samenwerking. Sterke punt van het atelier was de ruimte voor open gesprekken tussen de deelnemers. Door de discussies raakten de deelnemers bewust van de andere partij en de andere belangen. Regelmatig verraste de één de ander in zijn aanpak. Met de uitleg waarom ze dit deden werd veel duidelijk.

Natuurlijk waren er na de eerste uitvoering verbeterpunten. Zo was er behoefte om meer stil te staan bij de diverse contracten, reeds uitgevoerde succesvolle contracten en omgaan met gedonder. Uit de mondelinge evaluatie benadrukte de deelnemers de waardevolle training en het in gesprek gaan met elkaar.

Nieuwe uitvoering start op 6 november 2019
In november starten we de tweede uitvoering van het Atelier succesvolle cont(r)acten. Hierin zullen we meer tijd inruimen voor extra diepgang rond verschillende contracten. En voor oefeningen waarin deze centraal staan. De aandacht blijft liggen op de samenwerkingsvaardigheden. Er zullen meer best-practices gedeeld worden en we nodigen gastsprekers uit om hun ervaringen te delen.