Vakbekwame inspecteurs leidingwaterinstallaties bij PWN


Vorige week hebben zeven inspecteurs van PWN het diploma 'Deskundige veilige Leidingwaterinstallaties’ ontvangen. Een mijlpaal in de professionalisering van de afdeling Controle & Inspectie. Na afgelopen jaren vele (opfris)-cursussen en opleidingen te hebben gevolgd, voldoen de inspecteurs nu aan alle nieuwe landelijke richtlijnen.

lwi_pwn

Dagelijks werk
De inspecteurs controleren dagelijks de kwaliteit en het beheer van de drinkwaterinstallaties die op het net van PWN zijn aangesloten, zodat iedereen het water veilig en direct uit de kraan kan drinken. Deze controletaak is vastgelegd in de Drinkwaterwet artikel 24.1 en 24.2 en in het Drinkwaterbesluit. Een belangrijke voorwaarde hierbij is wel de vakbekwaamheid van de inspecteurs.

Een leven lang leren
Met ingang van 2018 is de landelijke richtlijn 'Aantoonbare borging vakbekwaamheid drinkwatercontroleurs' in werking getreden. Vanuit deze aanpak is het bijvoorbeeld niet langer algemeen geaccepteerd dat een inspecteur die twintig jaar geleden een vakdiploma heeft behaald, en daarna nooit meer iets heeft bijgeleerd, nog vakbekwaam is. Het nieuwe uitgangspunt is dat drinkwaterbedrijven het vakmanschap van hun inspecteurs aantoonbaar toetsen en op peil houden.

De inspecteurs krijgen bij het behalen van het basisopleidingsniveau een bewijs van vakbekwaamheid. Iedere 5 jaar dienen ze daarnaast 50 studiepunten te halen​. Deze studiepunten kunnen ze halen door het volgen van bepaalde cur­sussen, seminars, lezingen, E-learnings of door collegiale reviews te volgen en daarmee hun vakbekwaamheid op peil te houden. Iedere inspecteur is zelf verantwoordelijk voor zijn aantoonbare vakbekwaamheid.

Diploma deskundige veilige leidingwaterinstallaties
Het diploma Deskundige veilige leidingwaterinstallaties bestaat uit een aantal bouwstenen. De bouwstenen (opleidingen en cursussen) hebben een mbo+ niveau en kun je in willekeurige volgorde bij Wateropleidingen volgen. Dit opleidingstraject is erkend door Techniek Nederland. Voordat je start met de bouwstenen heb je het diploma mbo installatietechniek, hbo – techniek nodig of een diploma dat hier gelijkwaardig aan is.

vlw