Coronavirus: start met fysieke bijeenkomsten


Vanaf medio maart t/m mei 2020 heeft Wateropleidingen vanwege het coronavirus geen fysieke bijeenkomsten kunnen organiseren. In deze tijd hebben we onze lessen en examens digitaal aanboden. Inmiddels zijn onze cursuslocaties weer open en organiseren wij weer fysieke lessen. Dit bericht wordt daarom niet meer geüpdatet.

corona

Update 4 mei: Positieve reacties op digitale lessen

Door het coronavirus ronden wij het huidige cursusjaar digitaal af. De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met het digitaal proof maken van de lessen, het trainen van docenten en het op weg helpen van deelnemers. De eerste reacties zijn zeer positief. De docenten passen zich snel aan aan deze manier van lesgeven en de medewerkers van Wateropleidingen leiden de sessies in goede banen. En de deelnemers zijn natuurlijk blij dat ze hun diploma toch kunnen behalen. Wij wensen hen dan ook veel succes bij de afronding van hun opleiding.

“Deze manier van lesgeven is zeer zeker een aanvulling op de reguliere lesstof. Als je iets nog een keer wilt beluisteren is het simpelweg een kwestie van terugspoelen van het filmpje, absoluut een meerwaarde!”

Keimpe de Graaf - Waterbedrijf Groningen
Deelnemer opleiding Uitgebreide Techniek Afvalwaterzuivering

“De software voor de digitale lessen werkt perfect. Hierdoor is de inhoud goed te volgen en kunnen de lessen ook interactief gemaakt worden.”

Lara van den Bosch – Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
Deelnemer opleiding Geohydrologie

“De lessen zijn goed te volgen. Ik Vind de afwisseling fijn tussen les en opdrachten uitwerken.”

Job Roskam – Gemeente Brielle
Deelnemer opleiding Geohydrologie

“Als docent was het in het begin even wennen. Niet meer voor de klas, maar overgeleverd aan digitale systemen. Veel vragen maar, nu een maand verder, wat hebben we al veel positieve reacties van cursisten gezien. Leuk om te zien dat cursisten digitaal ook gewoon actief mee kunnen doen in de lessen door vragen te stellen, oefenvragen te beantwoorden of aan de slag te gaan met opdrachten. En doordat we direct online feedback kunnen geven, werkt het stimulerend en wordt de betrokkenheid vergroot.”

Ger Vos, docent Hogere Opleiding Drinkwater

In september start het nieuwe cursusjaar. We gaan uit van een scenario met fysieke bijeenkomsten, al dan niet in een 1,5-meter-samenleving. Indien dit niet mogelijk is dan zullen wij er opnieuw voor kiezen om de lessen digitaal aan te bieden. Ben jij van plan deel te nemen aan een opleiding. Kijk dan hier voor:

Het cursusaanbod met geplande uitvoeringen.
Versoepelde voorwaarden rondom inschrijven vanwege het coronavirus

Update 3 april: Wateropleidingen gaat digitaal door

Wateropleidingen volgt de richtlijnen van de overheid met betrekking tot het coronavirus. Dit betekent dat we sinds medio maart geen fysieke bijeenkomsten meer organiseren, en we rekenen erop dat dit in ieder geval tot 1 juni het geval blijft.

We zijn daarom begonnen om onze bijeenkomsten, daar waar mogelijk, digitaal aan te bieden. Zo kunnen deelnemers aan lopende opleidingen hun opleiding afronden. Hier lees je hier meer over.

Ook krijgen we veel vragen m.b.t. het coronavirus. Daarom hebben we de veelgestelde vragen met de antwoorden op onze website geplaatst. Je vindt deze hier.

Update 24 maart: geen fysieke bijeenkomsten tot 1 juni

Gisteren kondigde het kabinet aan dat er (in ieder geval) tot 1 juni geen bijeenkomsten plaats mogen vinden. Alle lessen en examens bij Wateropleidingen waarbij je fysiek aanwezig moet zijn gaan tot die tijd niet door. We zetten vol in op digitale bijeenkomsten. We gaan voorlopig uit van de geplande data als digitale momenten voor lesbijeenkomsten en examens.

Gisteren kondigen we al aan dat de lessen van de opleidingen Hogere Techniek Afvalwaterzuivering (HTAZ), Basisopleiding Drinkwaterdistributie en Integraal Waterbeheer digitaal gegeven worden. We hebben de intentie om ook de andere lopende opleidingen en cursussen zoveel mogelijk digitaal af te ronden, waaronder ook het digitaal afnemen van examens. Deelnemers worden hierover geïnformeerd via de Digitale Wateropleidingen (DWO) of per e-mail. De geplande bijeenkomsten tot de zomer blijven gewoon staan. Ook deze willen we digitaal gaan aanbieden.

Update 23 maart:

Vanwege de richtlijnen van het RIVM organiseert Wateropleidingen (in ieder geval) tot 6 april geen fysieke bijeenkomsten. De lessen en examens worden verplaatst en op een ander moment ingehaald. Wij zijn druk bezig met het organiseren van digitale bijeenkomsten in samenwerking met docenten en deelnemers.

We starten digitale lessen voor de opleidingen Hogere Techniek Afvalwaterzuivering (HTAZ), Basisopleiding Drinkwaterdistributie en Integraal Waterbeheer. Voor andere opleidingen, cursussen en examens zijn we aan het onderzoeken of we deze ook digitaal kunnen aanbieden. Deelnemers worden tijdig hierover geïnformeerd via de Digitale Wateropleidingen (DWO) of per e-mail.

Voor april t/m juni staat de start van enkele cursussen gepland. Wateropleidingen onderzoekt hoe we deze op een verantwoorde manier kunnen aanbieden. Als je geïnteresseerd bent om deel te nemen, dan kun je je voorlopig inschrijven voor deze titels. Wij houden je dan op de hoogte hoe en wanneer wij deze cursus kunnen aanbieden.

Update 16 maart: geen fysieke bijeenkomsten tot 6 april

Wateropleidingen heeft naar aanleiding van de berichtgeving van de overheid op 15 maart besloten de lessen en examens van maandag 16 maart tot maandag 6 april niet door te laten gaan. De lessen en examens worden verplaatst en op een ander moment ingehaald. Ook zoeken we naar digitale alternatieven om deze aan te kunnen bieden.

Houd onze website en de DWO in de gaten voor nadere berichtgeving. Heb je vragen? Neem dan contact op met jouw opleidingscoördinator.

Update 14 maart:geen bijeenkomsten tot 1 april

Wateropleidingen heeft naar aanleiding van de recente berichtgeving van de overheid besloten de lessen en examens van maandag 16 maart tot 1 april niet door te laten gaan. De lessen en examens worden verplaatst en op een ander moment ingehaald.

Houd onze website en de DWO in de gaten voor nadere berichtgeving. Heb je vragen? Neem dan contact op met jouw opleidingscoördinator.

Update 12 maart:

Wateropleidingen blijft de richtlijnen van het RIVM volgen. Zonder tegenbericht gaan alle cursussen, opleidingen en tentamens door.

Wanneer je koorts hebt, hoest of verkouden bent dan vragen we je om thuis te blijven. Kun je hierdoor niet naar de bijeenkomst komen? Stuur dan een e-mail naar jouw contactpersoon binnen Wateropleidingen of naar info@wateropleidingen.nl. Bij vragen kun je ons ook telefonisch bereiken via 030 60 69 400.

5 maart:

Ondanks de uitbraak van het Coronavirus in Nederland, gaan alle lessen en tentamens van Wateropleidingen gewoon door. Wateropleidingen volgt de richtlijnen van het RIVM, dat momenteel aangeeft dat er geen reden is om scholen te sluiten.

Wateropleidingen vraagt haar docenten en cursisten om de adviezen van het RIVM op te volgen. Om besmetting te voorkomen kun je deze maatregelen nemen:

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes

Meer informatie, bijvoorbeeld over de symptomen van het corona virus, vind je op de website van het RIVM.