Inzet van scholing bij een transitie


Binnen de watersector maken vele organisaties een transitie door. Bijvoorbeeld van taakgericht naar procesgericht werken, de invoering van de omgevingswet of digitalisering. Dit betekent een grote omslag voor de medewerkers, zowel in kennis als in gedrag. Scholing kan een belangrijke rol spelen om de transitie te versoepelen of versnellen. Maar hoe begin je daarmee?

scholing

Wateropleidingen begeleidt organisaties bij het opzetten van een leertraject. We onderscheiden hierbij vijf handzame stappen om te onderzoeken of scholing een waardevolle bijdrage kan leveren.

Stap 1
Je kunt starten met het definiëren van de groepen medewerkers die nieuwe kennis of gedrag nodig hebben om prettig te werken binnen de nieuwe gewenste omgeving. Breng daarbij ook het aantal medewerkers per groep in kaart. Deze stap levert een overzicht van functies met het aantal betrokken medewerkers (wie).

Stap 2: Daarna kun je omschrijven welke kennis en vaardigheden de medewerkers, uitgesplitst naar functie, in de nieuwe situatie nodig hebben. Het resultaat is dat je een overzicht hebt waar mogelijk ook overlap in zit (wat).

Voorbeelden van deze eerste twee stappen vind je in de Routekaart Opleidingen Omgevingswet die wij in oktober 2019 in opdracht van de Unie van Waterschappen gemaakt hebben.

Stap 3
Je hebt vastgesteld wat de leerdoelen zijn. Om geschikte leermiddelen in te zetten, moet je weten welke kennis en vaardigheden de medewerkers al bezitten. Dit kun je meten door middel van een kennisscan. Hiermee maak je niet alleen het kennisniveau van medewerkers zichtbaar, maar ook de ontbrekende kennis in een organisatie.

Stap 4
Wanneer je weet wie wat zou moeten weten of kunnen, is het zinvol om keuzes te maken tussen leermiddelen. Denk aan living labs, werken met casussen, kennisclips, e-learnings, face-to-face bijeenkomsten of train-de-trainer trajecten. Je maakt je keuzes op grond van het aantal betrokken medewerkers, complexiteit van de kennis en vaardigheden, startniveau van de deelnemers en natuurlijk van je budget.

Stap 5
Als laatste volgt de oplevering van je onderzoek en advies. Wateropleidingen kan dit voor opdrachtgevers verzorgen door middel van een presentatie of rapportage. Hieronder vind je hier een voorbeeld van:

Leerlijn voorbeeld

Meer informatie?
Wil je meer weten over het inzetten van scholing bij het implementeren van een transitie? Wateropleidingen kan je helpen bij de ontwikkeling en uitvoering van een leertraject. Neem contact op met Els Vernooij of Mark van Dodeweerd voor meer informatie over de mogelijkheden. Of kijk voor meer informatie over onze dienstverlening bij maatwerk.