Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard kiest voor arbo-opleidingen van Wateropleidingen

21 augustus 2020

In navolging van het hoogheemraadschap van Rijnland kiest nu ook het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) voor de arbo-opleidingen van Wateropleidingen. Hierbij zal Wateropleidingen het waterschap ontzorgen door ook de logistieke uitvoering van de opleidingen voor haar rekening te nemen. Deze arbo-opleidingen (waaronder VCA, NEN3140 en ATEX) zijn inhoudelijk afgestemd op de werkzaamheden van de waterschapsmedewerkers om uitvoering te geven aan de arbocatalogus voor de waterschappen.

HHSK_arbo_foto

Koppeling met Learning Management Systeem (LMS)
De HHSK Aquademie werkt met het Learning Management Systeem (LMS) van Plusport voor het aanbieden van opleidingen en cursussen aan medewerkers. Het is belangrijk dat alles rondom veiligheidsopleidingen goed geborgd is, dat je weet dat medewerkers daadwerkelijk gecertificeerd zijn en wanneer die certificaten verlopen. Dat kan in Plusport. Wateropleidingen plant en verwerkt alles in het systeem. Zo heeft HHSK altijd up to date inzicht in de planning en certificering.

Alle uitvoeringen worden na afloop door de deelnemers geëvalueerd op inhoud, actualiteit, praktijkgerichtheid, toepasbaarheid, docenten, organisatie, locatie en dienstverlening. De evaluatieresultaten worden na afloop met HHSK gedeeld en besproken. Indien de evaluatieresultaten leiden tot gewenste aanpassingen aan het lesprogramma van titels of dienstverlening van Wateropleidingen dan worden deze doorgevoerd.

“We hebben bewust gekozen om met Wateropleidingen samen te gaan werken op het gebied van veiligheidsopleidingen.  We hebben goede ervaringen uit het verleden en worden door de samenwerking bijna volledig ontzorgd waar het aankomt op het bijhouden en registreren van de opleidingen.”

Martijn Sander, Medewerker Arbeidsveiligheid