Gemeente Haarlemmermeer verschaft brede kennis over klimaatverandering en -adaptatie

4 november 2020

Woensdag was de laatste lesdag van de incompany cursus Klimaatverandering en -adaptatie bij de gemeente Haarlemmermeer. Het doel van de cursus was om binnen de gemeente meer kennis over klimaatadaptieve maatregelen te krijgen en om meer gezamenlijk te werken aan de klimaatopgaven waar de gemeente voor staat. Deze cursus is samen met de gemeente Haarlemmermeer en de docenten ontwikkeld om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de leerwensen van de cursisten en de organisatie.

haarlemmermeer_zoom

De cursisten hebben aan verschillende modules meegedaan. In de eerste module stonden klimaatverandering en klimaatambities van de cursisten en de organisatie centraal. Vanwege het hoge aantal deelnemers hebben we deze module voor twee groepen verzorgd. In de tweede module ging het over mogelijke klimaatadaptieve maatregelen en welke toepasbaar zijn binnen de gemeente. De laatste module sloot af met het rekenen aan deze maatregelen. Vanwege het thuiswerkadvies vanuit de overheid door het coronavirus zijn de laatste twee modules digitaal aangeboden.

Het resultaat van de cursus is dat medewerkers een beter gezamenlijk beeld hebben over de opgaven waar de gemeente voor staat en er meer integraal gekeken gaat worden naar klimaatadaptieve opgaven.

“Samen met Mark van Dodeweerd (Wateropleidingen) de inhoud van de cursus bepalen, gaf mij een gevoel van vrijheid. Binnen de gemeentelijke organisatie wilde ik bijna “staccato” alles op het gebied van klimaatsverandering en de gevolgen ervan de revue laten passeren. En dat is gelukt. Zelfs de deelnemers heb ik bewust verspreid over de organisatie gekozen. Collega’s die in hun dagelijks werk direct impact kunnen bieden om de gevolgen van de klimaatsverandering op te kunnen vangen. Samenwerken is hierin cruciaal alsmede breder durven kijken. Zo ontstonden gezonde discussies over beheervraagstukken met de beleidsmedewerkers, werden de integrale mogelijkheden verkent op de visie van energietransitie. En konden er gezamenlijke kaders besproken worden. Alles begeleid door twee ervaren praktijk-docenten die flexibel en zeer laagdrempelig de stof interactief behandelden. De cursus heeft gewerkt als een vliegwiel, de samenwerking en de speerpunten voor een klimaat- en waterrobuust Haarlemmermeer zijn versterkt.”

Martin Bastiaans - Vakspecialist Afvalwaterketen & Klimaatbestendigheid bij Gemeente Haarlemmermeer

“We hebben met name bijgedragen aan het begrip, dat ze vooral zelf aan de slag moeten. En volgens mij is dat begrip er nu ook. Ze staan in de actie stand.”

Thomas Klomp, docent Wateropleidingen

“Ondanks dat we de les digitaal hebben gegeven, was er erg veel interactie. En was de cursus voldoende praktijkgericht. En hebben we een concreet product op kunnen leveren. Een position paper voor beslissers. En we hebben samen geïnventariseerd welke klimaatadaptieve maatregelen er zijn.”

Floris Boogaard, docent Wateropleidingen

Meer informatie
Wil je meer weten over ons cursusaanbod in het vakgebied klimaatadaptie? Of ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor een op maat gemaakte cursus voor jouw organisatie? Neem dan contact op met Mark van Dodeweerd.